UWAGA - archiwum zamówień publicznych Gminy Myślenice
aktualne ogłoszenia dostępne na stronie: www.przetargi.myslenice.pl

Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Wyposażenie budynku Muzeum zrealizowanego w ramach zadania: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2""
czytaj (plik pdf) - 24.07.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 24.07.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 24.07.2018r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 24.07.2018r
Załączniki do IDW (plik doc) - 24.07.2018r
JEDZ (plik doc) - 24.07.2018r
JEDZ (plik pdf) - 24.07.2018r
JEDZ (plik xml) - 24.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - część 1" w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2""
czytaj (plik pdf) - 24.07.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 24.07.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 24.07.2018r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 24.07.2018r
Załączniki do IDW (plik doc) - 24.07.2018r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 30.07.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 30.07.2018r
IDW zamienny (plik pdf) - 30.07.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 02.08.2018r
IDW zamienny (plik pdf) - 02.08.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Myślenicki Budżet Obywatelski – Budowa Lokalnego Centrum Integracji i Wypoczynku w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 19.07.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 19.07.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 19.07.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 19.07.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 19.07.2018r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 03.08.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych, złotowych do wysokości 16 040 811,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019"
czytaj (plik pdf) - 17.07.2018r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 17.07.2018r
JEDZ (plik doc) - 17.07.2018r
JEDZ (plik pdf) - 17.07.2018r
JEDZ (plik xml) - 17.07.2018r
Opinia Rregionalej Izby Obrachunkowej dot. kredytu (plik pdf) - 17.07.2018r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 27.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Myślenicki Budżet Obywatelski - Budowa ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej oraz Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w Funinho"
czytaj (plik pdf) - 12.07.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 12.07.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 12.07.2018r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 12.07.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 12.07.2018r
Informacja dla wykonawcy (plik pdf) - 26.07.2018r
Zmiana ogłoszenia (plik pdf) - 26.07.2018r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 27.07.2018r
IDW zamienny (plik pdf) - 27.07.2018r
Dokumentacja techniczna - zamienny (plik zip) - 27.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w Drogini"
czytaj (plik pdf) - 12.07.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 12.07.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 12.07.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 12.07.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 12.07.2018r
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 27.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Remont boiska urazogennego na działce nr 299 w miejscowości Zawada"
czytaj (plik pdf) - 11.07.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 11.07.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 11.07.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 11.07.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 11.07.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 11.07.2018r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 11.07.2018r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 20.07.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 27.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Myślenicki Budżet Obywatelski – Budowa Lokalnego Centrum Integracji i Wypoczynku w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 04.07.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 04.07.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 04.07.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 04.07.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 04.07.2018r
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 19.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony: "na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowišcej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 146"
czytaj (plik pdf) - 27.06.2018r
Warunki przetargu (plik pdf) - 27.06.2018r
Załaczniki do przetargu (plik zip) - 27.06.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Myślenicki Budżet Obywatelski - Budowa ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej oraz Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w Funinho"
czytaj (plik pdf) - 27.06.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 27.06.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 27.06.2018r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 27.06.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 27.06.2018r
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 12.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Remont boiska urazogennego na działce nr 299 w miejscowości Zawada "
czytaj (plik pdf) - 26.06.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 26.06.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 26.06.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 26.06.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 26.06.2018r
Informacja o uniewaznieniu postępowania (plik pdf) - 11.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Odwodnienie boiska do mini piłki nożnej i boiska do gry Funinho"
czytaj (plik pdf) - 20.06.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 20.06.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 20.06.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 20.06.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 20.06.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 05.07.2018r
Informacja o uniewaznieniu postępowania (plik pdf) - 17.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Remont boiska urazogennego na działce nr 299 w miejscowości Zawada "
czytaj (plik pdf) - 11.06.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 11.06.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 11.06.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 11.06.2018r
Załączniki do IDW (plik docx) - 11.06.2018r
Przedmiar (plik pdf) - 13.06.2018r
Informacja do przedmiaru (plik pdf) - 13.06.2018r
Informacja o uniewaznieniu postępowania (plik pdf) - 26.06.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Scieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020"
Część zamówienia nr 1 pn. "Budowa drogi pieszo - rowerowej, rozbudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego, remont i przebudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego - Trasa ZO2 - Myślenice.
Część zamówienia nr 2 pn. "Budowa drogi pieszo - rowerowej wraz z punktem widokowym - Trasa nr 15. Myślenice, Zarabie, Osieczany."
Część zamówienia nr 3 pn. "Remont istniejącego ciągu komunikacyjnego drogi technicznej oraz wykorzystanie istniejącego ciągu komunikacyjnego z przeznaczeniem pod drogę pieszo - rowerową - Trasa nr 16."
Część zamówienia nr 4 pn. "Remont istniejącego ciągu komunikacyjnego drogi technicznej oraz wykorzystanie istniejącego ciągu komunikacyjnego z przeznaczeniem pod drogę pieszo - rowerową - Trasa nr 17."
czytaj (plik pdf) - 07.06.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 07.06.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 07.06.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 07.06.2018r
Dokumentacja techniczna - cz. zamówienia 1 (plik 7z) - 07.06.2018r
Dokumentacja techniczna - cz. zamówienia 2 (plik 7z) - 07.06.2018r
Dokumentacja techniczna - cz. zamówienia 3 (plik 7z) - 07.06.2018r
Dokumentacja techniczna - cz. zamówienia 4 (plik 7z) - 07.06.2018r
Informacja dla wykonawcy (plik pdf) - 14.06.2018r
IDW zamienny (plik pdf) - 14.06.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 25.06.2018r
Informacja o unieważneiniu postępowania (plik pdf) - 02.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Wyposażenie budynku Muzeum zrealizowanego w ramach zadania: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 05.06.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 05.06.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 05.06.2018r
JEDZ (plik doc) - 05.06.2018r
JEDZ (plik pdf) - 05.06.2018r
JEDZ (plik xml) - 05.06.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 05.06.2018r
Projekt aranżacji wnętrza (plik 7z) - 05.06.2018r
Przedmiar (plik pdf) - 05.06.2018r
Opis dostawy (plik pdf) - 05.06.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 17.07.2018r
Informacja o unieważneiniu postępowania (plik pdf) - 18.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - część 1" w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2"
czytaj (plik pdf) - 01.06.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 01.06.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 01.06.2018r
JEDZ (plik doc) - 01.06.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 01.06.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 01.06.2018r
JEDZ (plik pdf) - 06.06.2018r
JEDZ (plik xml) - 06.06.2018r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 27.06.2018r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 27.06.2018r
IDW - zamiennny (plik pdf) - 27.06.2018r
Wzór umowy - zamiennny (plik pdf) - 27.06.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 17.07.2018r


Zapytanie ofertowe
"Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną imprezy – Myślenicki Festiwal Lata – Dni Myślenic 2018"
czytaj (plik pdf) - 30.05.2018r
Formularz oferty (plik pdf) - 30.05.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 30.05.2018r
Plan sytuacyjny (plik jpg) - 30.05.2018r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 27.06.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice"
Część zamówienia nr 1 - wykonania remontu drogi gminnej na działce 1422/2 w Krzyszkowicach
Część zamówienia nr 2 - wykonania remontu drogi gminnej 890 w Porębie
czytaj (plik pdf) - 29.05.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 29.05.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 29.05.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 29.05.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 29.05.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 18.06.2018r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 02.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne na terenie Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 25.05.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 25.05.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 25.05.2018r
Zakres robót (plik pdf) - 25.05.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 25.05.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 25.05.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 05.06.2018r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 05.06.2018r
IDW - zamienny (plik pdf) - 05.06.2018r
Informacja z otwarciem ofert (plik pdf) -11.06.2018r
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) -02.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Myślenicki Budżet Obywatelski - wykonanie nawierzchni utwardzanych chodników, alejek i parkingu oraz wykonanie alejek spacerowo - rowerowych z ławkami oraz wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego"
czytaj (plik pdf) - 25.05.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 25.05.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 25.05.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 25.05.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 25.05.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 07.06.2018r
IDW zamienny (plik pdf) - 07.06.2018r
Informacja z otwarciem ofert (plik pdf) -11.06.2018r
Wynik postępowania (plik pdf) -21.06.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Scieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- trasa nr 12. W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020"
czytaj (plik pdf) - 21.05.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 21.05.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 21.05.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 21.05.2018r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 21.05.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 04.06.2018r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 04.06.2018r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 08.06.2018r
Informacja o zmianach w SIWZ (plik pdf) - 08.06.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 15.06.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 19.06.2018r
Informacja o uniważnieniu postępowania (plik pdf) - 02.07.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na: "30-letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 18.05.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini. W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020"
czytaj (plik pdf) - 09.05.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 09.05.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 09.05.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 09.05.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 09.05.2018r
Unieważnienie postepowania (plik pdf) - 24.05.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Organizacja imprezy plenerowej – Myślenicki Festiwal Lata – Dni Myślenic 2018"
czytaj (plik pdf) - 24.04.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 24.04.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 24.04.2018r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 24.04.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 24.04.2018r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 24.04.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 08.05.2018r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 25.05.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Scieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020"
czytaj (plik pdf) - 24.04.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 24.04.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 24.04.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 24.04.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 24.04.2018r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 25.04.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 25.04.2018r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 07.05.2018r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 07.05.2018r
IDW - zamienny (plik pdf) - 07.05.2018r
Przedmiary (plik 7z) - 07.05.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 14.05.2018r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 14.05.2018r
Unieważnienie postepowania (plik pdf) - 18.05.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Scieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą- trasa nr 12. W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020"
czytaj (plik pdf) - 24.04.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 24.04.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 24.04.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 24.04.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 24.04.2018r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 25.04.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 25.04.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 10.05.2018r
Unieważnienie postepowania (plik pdf) - 18.05.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini. W ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020"
czytaj (plik pdf) - 24.04.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 24.04.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 24.04.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 24.04.2018r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 24.04.2018r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 09.05.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2018"
czytaj (plik pdf) - 06.04.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 06.04.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 06.04.2018r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 06.04.2018r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 06.04.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 23.04.2018r
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 15.05.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na "dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 05.04.2018r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 22.03.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 22.03.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 22.03.2018r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 22.03.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 04.04.2018r
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 24.04.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Organizacja imprezy plenerowej – Myślenicki Festiwal Lata – Dni Myślenic 2018"
czytaj (plik pdf) - 09.02.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 09.02.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 09.02.2018r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 09.02.2018r
Załącznik w wersji edytowalnej (plik doc) - 09.02.2018r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 09.02.2018r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) -15.02.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) -22.02.2018r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) -14.03.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 09.02.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 09.02.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 09.02.2018r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 09.02.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 20.02.2018r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 06.03.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie wskazanych sołectw Gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - sołectwa Bysina, Jasienica"
czytaj (plik pdf) - 10.01.2018r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 10.01.2018r
Projekt umowy (plik pdf) - 10.01.2018r
Załącznik do IDW - wykaz dróg (plik 7z) - 10.01.2018r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 10.01.2018r
Informacja o zmianach w SIWZ (plik pdf) - 11.01.2018r
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 11.01.2018r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 22.01.2018r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 21.02.2018r


ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: oferty cenowej na zadanie pn.:"Dostawa szafy Rack G7 42U wraz z dostawą oprogramowania MS Svr 2016"
czytaj (plik pdf) - 14.12.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 14.12.2017r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 14.12.2017r
Rozstrzygnięcie zapytania (plik pdf) - 22.12.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 12.12.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 12.12.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 12.12.2017r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 12.12.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 20.12.2017r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 16.01.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 12.12.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 12.12.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 12.12.2017r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 12.12.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 20.12.2017r
Informacja o unieważnieniu postepowania (plik pdf) - 29.12.2017r


Zapytanie cenowe
Gmina Myślenice zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn: "Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 07.12.2017r
Rozstrzygnięcie zapytania (plik pdf) - 27.12.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie wskazanych sołectw Gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 05.12.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 05.12.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 05.12.2017r
Załącznik do IDW - wykaz dróg (plik 7z) - 05.12.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 05.12.2017r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 05.12.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 15.12.2017r
Wyniki postępowania (plik pdf) - 05.01.2018r
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 15.01.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie wskazanych sołectw Gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 17.11.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 17.11.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 17.11.2017r
Załącznik do IDW - wykaz dróg (plik 7z) - 17.11.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 17.11.2017r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 17.11.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 20.11.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 21.11.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 29.11.2017r
Informacja o unieważnieniu - zadanie 1 i 2 (plik pdf) - 04.12.2017r
Informacja o unieważnieniu - zadanie 3 (plik pdf) - 04.12.2017r
Informacja o wyborze oferty - zadanie 4 (plik pdf) - 15.12.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na lata 2018 - 2019"
czytaj (plik pdf) - 15.11.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.11.2017r
Załącznik do SIWZ (plik doc) - 15.11.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 15.11.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 15.11.2017r
Załączniki do OPZ (plik zip) - 15.11.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 21.12.2017r
Informacja o wyborze ofert (plik pdf) - 18.01.2018r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa parkingu typu "Parkuj i Jedz" w rejonie ulicy Słowackiego w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 14.11.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 14.11.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 14.11.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 14.11.2017r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 14.11.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 22.11.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 01.12.2017r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf) - 08.12.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 02.11.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 02.11.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 02.11.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 02.11.2017r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 02.11.2017r
Załącznik do OPZ (plik zip) - 02.11.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 07.11.2017r
IDW zamienny (plik pdf) - 07.11.2017r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 10.11.2017r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 10.11.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 16.11.2017r
Informacja o unieważnieniu części 1, 2, 5, 6 postepowania (plik pdf) - 17.11.2017r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie 3 (plik pdf) - 05.12.2017r
Informacja o unieważnieniu części 4 (plik pdf) - 22.12.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa parkingu typu "Parkuj i Jedz" w rejonie ulicy Słowackiego w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 27.10.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 27.10.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 30.10.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 27.10.2017r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 27.10.2017r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 03.11.2017r
Informacja o zmianie SIWZ (plik pdf) - 03.11.2017r
IDW - zamienny (plik pdf) - 03.11.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 13.11.2017r
Informacja o uniwaznieniu postępowania(plik pdf) - 14.11.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Modernizacja kotłowni gazowej w ramach zadania Rozbudowa szkoły na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną"
czytaj (plik pdf) - 26.10.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 26.10.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 26.10.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 26.10.2017r
Dokumentacja techniczna (plik 7z) - 26.10.2017r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 10.11.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 10.11.2017r
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik 7z) - 10.11.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 15.11.2017r
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 04.12.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi Inspektorów Nadzoru nad: Budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"
czytaj (plik pdf) - 28.09.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 28.09.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 28.09.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 28.09.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 06.10.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 10.10.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 10.10.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 13.10.2017r
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 03.11.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Regulacja cieku wodnego „SAN” działa nr 910/9 obręb 1 w Myślenicach na odcinku od ul. Piastów do ul. Partyzantów – etap I - odcinek A-H"
czytaj (plik pdf) - 18.08.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 18.08.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 18.08.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 18.08.2017r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 18.08.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 05.09.2017r
Wyniki postępowania (plik pdf) - 22.09.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"
czytaj (plik pdf) - 11.08.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 11.08.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 11.08.2017r
Załącznik nr 2 do IDW (plik doc) - 11.08.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 11.08.2017r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 11.08.2017r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 05.09.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 19.09.2017r
Wyniki postępowania (plik pdf) - 20.10.2017r
Wyniki postępowania - powtórny wybór oferty(plik pdf) - 29.11.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej przy ulicy Zdrojowej w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 28.07.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 28.07.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 28.07.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 28.07.2017r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 28.07.2017r
Załącznik graficzny (plik pdf) - 28.07.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 08.08.2017r
Wyniki postępowania (plik pdf) - 06.09.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: " Regulacja cieku wodnego „SAN” działa nr 910/9 obręb 1 w Myślenicach na odcinku od ul. Piastów do ul. Partyzantów – etap I - odcinek A-H."
czytaj (plik pdf) - 17.07.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 17.07.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 17.07.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 17.07.2017r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 17.07.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 02.08.2017r
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 17.08.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej przy ulicy Zdrojowej w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 14.07.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 14.07.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 14.07.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 14.07.2017r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 14.07.2017r
Załącznik graficzny (plik pdf) - 14.07.2017r
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 25.07.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa łącznika dróg gminnych w rejonie basenu na Osiedlu 1000-lecia"
czytaj (plik pdf) - 10.07.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 10.07.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 10.07.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 10.07.2017r
Dokumentacja tech. (plik 7z) - 10.07.2017r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 12.07.2017r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 20.07.2017r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 20.07.2017r
Instrukcja dla wykonawcy - zamienny (plik pdf) - 20.07.2017r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 28.07.2017r
Instrukcja dla wykonawcy - zamienny (plik pdf) - 28.07.2017r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 28.07.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 07.08.2017r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 29.08.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Dostawa systemu e-urząd oraz sprzętu w ramach Projektu "e-Myślenice - wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice""
czytaj (plik pdf) - 18.05.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik 1 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 2A do SIWZ (plik zip) - 18.05.2017r
Załącznik nr 2B do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 2C do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 3 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 4 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 5 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 6 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 7 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 3 do umowy (plik pdf) - 18.05.2017r
Załączniki w wersji edytowalnej (plik zip) - 18.05.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 06.06.2017r
Załącznik nr 4 do SIWZ - zamienny (plik pdf) - 06.06.2017r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 20.06.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 20.06.2017r
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 20.06.2017r
Załącznik nr 4 do SIWZ - zamienny (plik pdf) - 20.06.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 30.06.2017r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 11.08.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt.: e-Myślenice - wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 18.05.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 1 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 2A do SIWZ (plik zip) - 18.05.2017r
Załącznik nr 2B do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 2C do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 3 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 4 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 5 do SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Załącznik nr 3 do umowy (plik pdf) - 18.05.2017r
Załączniki w wersji edytowalnej (plik zip) - 18.05.2017r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 25.05.2017r
Załącznik nr 4 do SIWZ - zamienny (plik pdf) - 25.05.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 06.06.2017r
Załącznik nr 4 do SIWZ - zamienny (plik pdf) - 06.06.2017r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 13.06.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 13.06.2017r
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 13.06.2017r
Załącznik nr 4 do SIWZ - zamienny (plik pdf) - 13.06.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 28.06.2017r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 16.08.2017r


Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną imprezy "Myślenicki festiwal Lata - Dni Myślenic 2017"
czytaj (plik pdf) - 11.05.2016r
Załącznik (plik jpg) - 11.05.2016r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf) - 29.05.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 10.05.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 10.05.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 10.05.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 10.05.2017r
Dokumentacja tech. (plik zip) - 10.05.2017r
Przedmiar robót (plik zip) - 10.05.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 26.05.2017r
Wynik postępowania (plik pdf) - 04.07.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2017"
czytaj (plik pdf) - 09.05.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.05.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 09.05.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 09.05.2017r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 09.05.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 23.05.2017r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 29.05.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na lata 2017 - 2019"
czytaj (plik pdf) - 28.04.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 28.04.2017r
Załącznik do SIWZ (plik doc) - 28.04.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 28.04.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 28.04.2017r
Załączniki do OPZ (plik zip) - 28.04.2017r
Harmonogram wywozu (plik pdf) - 28.04.2017r
Sprostowanie omyłki w SIWZ (plik pdf) - 18.05.2017r
Informacja z otwarcia oferty (plik pdf) - 07.06.2017r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 13.06.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej łączącej ulicę Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 967 – etap I"
czytaj (plik pdf) - 26.04.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 26.04.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 26.04.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 26.04.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 26.04.2017r
Załącznik do IDW (plik pdf) - 26.04.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 10.05.2017r
Informacja unieważnieniu oferty (plik pdf) - 22.05.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice-Przebudowa drogi na działkach nr 817,854/2,990/2,992/1,995,1023,1035,1022/1,1020 w miejscowości Borzęta."
czytaj (plik pdf) - 25.04.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 25.04.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 25.04.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 25.04.2017r
Zakres robót (plik pdf) - 25.04.2017r
Dokumentacja tech. (plik 7z) - 25.04.2017r
Przedmiar robót (plik pdf) - 25.04.2017r
Informacja dla wynonawców (plik pdf) - 28.04.2017r
IDW - zamienny (plik pdf) - 28.04.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 19.05.2017r
Wynik postępowania (plik pdf) - 20.06.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę (projekt budowlany, projekt wykonawczy) pn. Przebudowa kamienicy Rynek 27,w ramach zadania pn. Rewitalizacja miasta- przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki"
czytaj (plik pdf) - 30.03.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 30.03.2017r
Załącznik do IDW (plik doc) - 30.03.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 30.03.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 30.03.2017r
Koncepcja przebudowy (plik 7z) - 30.03.2017r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 05.04.2017r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 05.04.2017r
IDW - zamienny (plik pdf) - 05.04.2017r
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 05.04.2017r
Informacja o uniważnieniu (plik pdf) - 12.04.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 21.03.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 21.03.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 21.03.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 21.03.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 27.03.2017r
Pytania i odpowiedzi II (plik pdf) - 27.03.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 29.03.2017r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 05.04.2017r
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1 i 3 (plik pdf) - 19.04.2017r
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 2 (plik pdf) - 21.04.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Organizacja imprezy plenerowej Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2017"
czytaj (plik pdf) - 28.02.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 28.02.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 28.02.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 28.02.2017r
Dokumentacja techniczna (plik pdf) - 28.02.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 09.03.2017r
Wynik postępowania (plik pdf) - 20.03.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice"
czytaj (plik html) - 20.02.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 20.02.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 20.02.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 20.02.2017r
pytania i odpowiedzi zmiana SIWZ (plik pdf) - 27.02.2017r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 27.02.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 03.03.2017r
Wynik postępowania (plik pdf) - 10.03.2017r
Informacja z unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 15.03.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę (projekt budowlany, projekt wykonawczy) dla zadania pn. Rewitalizacja miasta- przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki"
czytaj (plik pdf) - 27.01.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 27.01.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 27.01.2017r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 27.01.2017r
Załącznik do OPZ (plik doc) - 27.01.2017r
Załącznik do OPZ - zakres inwestycji (plik pdf) - 27.01.2017r
Projekt (plik rar) - 27.01.2017r
Idw zamienny (plik pdf) - 03.02.2017r
sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 03.02.2017r
pytania i odpowiedzi zmiana SIWZ (plik pdf) - 03.02.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 08.02.2017r
Informacja z unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 09.03.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Rozbudowa szkoły na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną"
czytaj (plik pdf) - 12.01.2017r
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 12.01.2017r
Projekt umowy (plik pdf) - 12.01.2017r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 12.01.2017r
Harmonogram OPZ (plik pdf) - 12.01.2017r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 24.01.2017r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 24.01.2017r
IDW - zamienny (plik pdf) - 24.01.2017r
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 24.01.2017r
Załączniki do IDW w wersji edytowalnej (plik doc) - 24.01.2017r
czytaj (plik pdf) - 02.02.2017r
I_SIWZ_IDW_Rozbudowa_przedszkole_Jawornik_ (plik pdf) - 02.02.2017r
pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.02.2017r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 10.02.2017r
Informacja z unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 01.03.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK 7 od km 685+800 do 693+200"
czytaj (plik pdf) - 30.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 30.12.2016r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 30.12.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 30.12.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 15.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.12.2016r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 15.12.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 15.12.2016r
Załącznik do OPZ (plik xls) - 15.12.2016r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 20.12.2016r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 23.12.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 04.01.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 15.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.12.2016r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 15.12.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 15.12.2016r
Załącznik graficzny do OPZ (plik pdf) - 15.12.2016r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 20.12.2016r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 23.12.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 04.01.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 15.12.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.12.2016r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 15.12.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 15.12.2016r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 20.12.2016r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 22.12.2016r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 23.12.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 04.01.2017r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 06.10.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 06.10.2016r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 06.10.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 06.10.2016r
Załącznik nr 1 do OPZ (plik pdf) - 06.10.2016r
Załącznik nr 2 do OPZ (plik pdf) - 06.10.2016r
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 10.10.2016r
Informacja o zmianie SIWZ (plik pdf) - 10.10.2016r
IDW zamienny (plik pdf) - 10.10.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 10.10.2016r
Załącznik nr 1 do OPZ - zamienny (plik pdf) - 10.10.2016r
Załącznik nr 2 do OPZ (plik pdf) - 10.10.2016r
Informacja z otwarcia ofert (plik pdf) - 18.10.2016r
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (plik pdf) - 18.10.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 27.10.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn: Budowa dróg zbiorczych w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowościach: Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice na fragmentach odcinka DK 7 od km 685+800 do 693+200"
czytaj (plik pdf) - 26.07.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 26.07.2016r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 26.07.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 26.07.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Tarnówka"
czytaj (plik pdf) - 26.07.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 26.07.2016r
Opis przedmotu zamówienia (plik pdf) - 26.07.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 26.07.2016r
Załączniki do OPZ (plik zip) - 26.07.2016r
Informacja o zmianie SIWZ (plik pdf) - 08.08.2016r
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 08.08.2016r
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 08.08.2016r
OPZ - zamienny (plik pdf) - 08.08.2016r
Załącznik nr 2 do OPZ (plik png) - 08.08.2016r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 08.08.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 08.09.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice – część 2"
czytaj (plik pdf) - 29.06.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 29.06.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 29.06.2016r
Załącznik do IDW (plik doc) - 29.06.2016r
Informacja o zmienie SIWZ (plik pdf) - 05.07.2016r
IDW - zamienny (plik pdf) - 05.07.2016r
Dokumentacja techniczna (plik rar) - 05.07.2016r
Korekta ogłoszenia (plik pdf) - 05.07.2016r
Informacja o zmienie SIWZ (plik pdf) - 08.07.2016r
Zmiany w dokumentacji technicznej (plik rar) - 08.07.2016r
Informacja o zmienie SIWZ (plik pdf) - 13.07.2016r
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (plik pdf) - 13.07.2016r
IDW - zamienny (plik pdf) - 13.07.2016r
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik rar) - 13.07.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 15.07.2016r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 12.08.2016r


Informacja o wyniku
I publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Myślenice obr. 4 działka nr 533
czytaj (plik pdf) - 22.06.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - wykonanie nawierzchni utwardzonych"
czytaj (plik pdf) - 10.06.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 10.06.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 10.06.2016r
Załącznik do OPZ (plik doc) - 10.06.2016r
Szczegółowe specyfikacje techniczne (plik zip) - 10.06.2016r
Zakresy robót (plik zip) - 10.06.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 21.06.2016r
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik rar) - 21.06.2016r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 13.07.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe"
czytaj (plik pdf) - 10.06.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 10.06.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 10.06.2016r
Załącznik do OPZ (plik doc) - 10.06.2016r
Informacja o zmianach w SIWZ (plik pdf) - 10.06.2016r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 10.06.2016r
Przedmiar robót (plik zip) - 10.06.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 17.06.2016r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 11.07.2016r


Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę przeŸroczystych:
1) sztuki urny wyborczej dla obwodów głosowania do 750 wyborców, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
2) 13 sztuk urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców,
3) 11 sztuk urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców- dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4) 4 sztuk urn wyborczych pomocniczych (przenośnych) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej

czytaj (plik pdf) - 02.06.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 20.06.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe"
czytaj (plik pdf) - 23.05.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 23.05.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 23.05.2016r
Załącznik do OPZ (plik doc) - 23.05.2016r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 23.05.2016r
Przedmiar robót (plik zip) - 23.05.2016r
Informacja o zmianach w SIWZ (plik pdf) - 02.06.2016r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 09.06.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice – część I - dla podłączenia:
a) 20 działek – na terenie miasta Myślenice
b) 80 działek – na terenie gminy Myślenice
w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice”"

czytaj (plik pdf) - 13.05.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 13.05.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 13.05.2016r
Opis zamówienia (plik pdf) - 13.05.2016r
Załącznik do OPZ - wykaz działek (plik pdf) - 13.05.2016r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 17.05.2016r
IDW - zamienny (plik pdf) - 17.05.2016r
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 17.05.2016r
OPZ - zamienny (plik pdf) - 17.05.2016r
Załącznik do OPZ - wykaz budynków - zamienny (plik pdf) - 17.05.2016r
Sprostowanie ogłoszenia w BZP (plik pdf) - 17.05.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 20.05.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 08.06.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Zapytanie ofertowe na: obsługę gastronomiczną imprezy “Letnia Scena Eski na Myślenickim Festiwalu Lata 2016”
czytaj (plik pdf) - 11.05.2016r
Załącznik (plik jpg) - 11.05.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 25.05.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2016"
czytaj (plik pdf) - 26.04.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 26.04.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 26.04.2016r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 26.04.2016r
Rider techniczny (plik pdf) - 26.04.2016r


Informacja o udzieleniu zamówienia:
pn: "Organizacja i realizacja imprezy artystycznej o charakterze plenerowym pn. Letnia Scena Eski na Myślenickim Festiwalu Lata 2016
czytaj (plik pdf) - 20.04.2016r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wewnętrznej (dz. nr 1297/5) w miejscowości Trzemeśnia - Gmina Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 25.03.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 25.03.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 25.03.2016r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 25.03.2016r
Załącznik nr 1 (plik png) - 25.03.2016r
Informacja o zmianie terminu skladania ofert (plik pdf) - 14.04.2016r
IDW - zamienny (plik pdf) - 14.04.2016r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 14.04.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 15.04.2016r
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 15.04.2016r
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 15.04.2016r
OPZ - zamienny (plik pdf) - 15.04.2016r
Załącznik nr 1 - zamienny (plik png) - 15.04.2016r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 15.04.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 25.04.2016r
Wykaz załączników do IDW (plik docx) - 25.04.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 20.05.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm – Gmina Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 22.03.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 22.03.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 22.03.2016r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 22.03.2016r
Załącznik nr 1 (plik jpg) - 22.03.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 31.03.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 6.04.2016r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 6.04.2016r
IDW - zamienny (plik pdf) - 6.04.2016r
Wzór umowy - zamienny (plik pdf) - 6.04.2016r
OPZ - zamienny (plik pdf) - 6.04.2016r
Załącznik do IDW (plik doc) - 6.04.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 25.05.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków-Chyżne)."
czytaj (plik pdf) - 11.03.2016r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.03.2016r
Projekt umowy (plik pdf) - 11.03.2016r
Opis przedmiotu zamówienia (plik zip) - 11.03.2016r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 15.03.2016r
Zmiana terminu składania ofert (plik pdf) - 15.03.2016r
SIWZ zamienny (plik pdf) - 15.03.2016r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 23.03.2016r
Jawornik - dokumentacja (plik pdf) - 23.03.2016r
Wykaz załączników do IDW (plik doc) - 23.03.2016r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 23.03.2016r
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 23.03.2016r
Informacja o zmianie terminu składania ofert (plik pdf) - 23.03.2016r
Informacja o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 23.03.2016r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 15.04.2016r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 15.12.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.12.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 15.12.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 15.12.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 29.12.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 15.12.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.12.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 15.12.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 15.12.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 29.12.2015r


Zawiadomienie o wyniku postępowania:
pn: "Wynajem wyposażenia i obsługa gastronomiczna konferencji organizowanej na zakończenie realizacji projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i środowisko", nr ref. postępowania: JRP-272.12.2015
czytaj (plik pdf) - 07.12.2015r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 30.11.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 30.11.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 30.11.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 30.11.2015r
Załącznik do OPZ (plik pdf) - 30.11.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 09.12.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 10.11.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 10.11.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 10.11.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 10.11.2015r
Załącznik do OPZ (plik pdf) - 10.11.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 26.11.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 26.10.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 26.10.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 26.10.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 26.10.2015r
Załącznik do OPZ (plik pdf) - 26.10.2015r
Informacja o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 02.11.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.11.2015r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 06.11.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 14.10.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 14.10.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 14.10.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 14.10.2015r
Załącznik do OPZ (plik pdf) - 14.10.2015r
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 23.10.2015r


ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zadania pn:„Odbudowa drogi „Na Piesaki” w Głogoczowie / dz. nr 1242/ w km 1+750-1+810"
czytaj (plik pdf) - 11.10.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 23.09.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 23.09.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 23.09.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 23.09.2015r
Załącznik 1 do OPZ (plik pdf) - 23.09.2015r
Załącznik 2 do OPZ (plik pdf) - 23.09.2015r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 28.09.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.10.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 07.10.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Organizacja pikniku plenerowego w ramach promocji projektu "Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i |rodowisko"
czytaj (plik pdf) - 15.09.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.09.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 15.09.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 15.09.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 24.09.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu "Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i |rodowisko"
czytaj (plik pdf) - 7.09.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 7.09.2015r
Instrukcja dla wykonawców (plik pdf) - 7.09.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 7.09.2015r
Opis zamówienia (plik pdf) - 7.09.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.09.2015r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 15.09.2015r
Załącznik nr 1 do SIWZ (plik pdf) - 16.09.2015r
Załącznik nr 2a do SIWZ (plik pdf) - 16.09.2015r
Załącznik nr 2b do SIWZ (plik pdf) - 16.09.2015r
Załącznik nr 2c do SIWZ (plik pdf) - 16.09.2015r
Protokół z otwarcia ofert (plik pdf) - 18.09.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 23.09.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Swietlicy Wiejskiej w Łękach"
czytaj (plik pdf) - 01.09.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 01.09.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 01.09.2015r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 01.09.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 29.09.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Termomodernizacja Swietlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki."
czytaj (plik pdf) - 01.09.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 01.09.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 01.09.2015r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 01.09.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.09.2015r
SIWZn zamienny (plik pdf) - 11.09.2015r
Rysunki detali (plik zip) - 11.09.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 2.10.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice oraz dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i |rodowisko"
czytaj (plik pdf) - 28.08.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 28.08.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 28.08.2015r
Opis techniczny dostawy (plik pdf) - 28.08.2015r
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 31.08.2015r
Opis techniczny dostawy - zamienny (plik pdf) - 31.08.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 01.09.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.09.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 10.09.2015r
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 14.09.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zmiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie"
czytaj (plik pdf) - 09.06.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.06.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 09.06.2015r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 09.06.2015r
Przedmiary (plik zip) - 09.06.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 17.06.2015r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 17.06.2015r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 10.07.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie"
czytaj (plik pdf) - 09.06.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.06.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 09.06.2015r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 09.06.2015r
Przedmiary (plik zip) - 09.06.2015r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 17.06.2015r
Informacja o zmianie SIWZ (plik pdf) - 17.06.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 19.06.2015r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 13.07.2015r


Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną imprezy "Myślenicki festiwal Lata - Dni Myślenic 2015"
czytaj (plik pdf) - 25.05.2015r
Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf) - 08.06.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej i muru oporowego w km 0+000 - 0+035 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000 - 0+035 i 0+865 - 0+965 w ciągu ul. Parkowej w Myślenicach (dz. 628/5, 628/10, 628/26, 628/60)"
czytaj (plik pdf) - 05.05.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 05.05.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 05.05.2015r
Dokumentacja techniczna (plik pdf) - 05.05.2015r
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 26.05.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowa cieku komunalnego San (działki nr 910/7 obr. 1, 1201/1, 1201/7 obr. 2) w Myślenicach w km 1+330 - 2+330"
czytaj (plik pdf) - 05.05.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 05.05.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 05.05.2015r
Dokumentacja techniczna (plik pdf) - 05.05.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.05.2015r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie (plik pdf) - 11.05.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 15.05.2015r
Załącznik do pytań i odpowiedzi (plik pdf) - 15.05.2015r
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 27.05.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowa ul. Stromej w Myślenicach (dz.262/2 obr.4) w km 0+000-0+045 i 0+143-0+195"
czytaj (plik pdf) - 08.04.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 08.04.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 08.04.2015r
Przedmiary (plik pdf) - 08.04.2015r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 08.05.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowa ul. Sienkiewicza boczna w Myślenicach (dz.1021/1 obr.2) w km 0+000-0+222"
czytaj (plik pdf) - 08.04.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 08.04.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 08.04.2015r
Przedmiary (plik pdf) - 08.04.2015r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 07.05.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Organizacja imprezy plenerowej - Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2015"
czytaj (plik pdf) - 24.03.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 24.03.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 24.03.2015r
Opis Przedmiotu Zamównienia (plik pdf) - 24.03.2015r
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamównienia (plik zip) - 24.03.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 15.04.2015r
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf) - 22.04.2015r
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 12.05.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Organizacja imprezy plenerowej - Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2015"
czytaj (plik pdf) - 11.03.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.03.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 11.03.2015r
Opis Przedmiotu Zamównienia (plik pdf) - 11.03.2015r
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamównienia (plik zip) - 11.03.2015r
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 18.03.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2015"
czytaj (plik pdf) - 09.03.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.03.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 09.03.2015r
Opis zamówienia (plik pdf) - 09.03.2015r
RIDER TECHNICZNY(plik pdf) - 09.03.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 30.03.2015r


Zapytanie ofertowe
Dotyczy: rozeznania cenowego na realizację dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej i muru oporowego w km 0+000-0+035 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego w km 0+000-0+035 i 0+865-0+965 w ciągu ul. Parkowej w Myślenicach /dz.628/5, 628/10, 628/26, 628/60/"
czytaj (plik pdf) - 24.02.2015r


Zapytanie ofertowe
Dotyczy: rozeznania cenowego na realizację dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Odbudowa cieku komunalnego "San" /działki 910/7, obr.1, 1201/1, 1201/7, obr.2/w Myśleniach w km 1+330-2+330"
czytaj (plik pdf) - 24.02.2015r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych"
czytaj (plik pdf) - 11.02.2015r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.02.2015r
Projekt umowy (plik pdf) - 11.02.2015r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 11.02.2015r
Załącznik nr 1 do OPZ cz. 1 (plik xls) - 11.02.2015r
Załącznik nr 1 do OPZ cz. 2 (plik xls) - 11.02.2015r
Załącznik nr 2 do OPZ (plik pdf) - 11.02.2015r
Załącznik nr 3 do OPZ (plik pdf) - 11.02.2015r
Załącznik nr 4 do OPZ (plik jpg) - 11.02.2015r
Załącznik nr 5 do OPZ (plik pdf) - 11.02.2015r
Załącznik nr 6 do OPZ (plik pdf) - 11.02.2015r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 13.03.2015r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 15.04.2015r


Informacja
Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn : „Swiadczenie kompleksowej pomocy prawnej na rzecz Gminy Myślenice - Jednostki realizującej Projekt pn. : „ Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”.
czytaj (plik pdf) - 31.12.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 28.11.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 28.11.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 28.11.2014r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 28.11.2014r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 09.12.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 28.11.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 28.11.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 28.11.2014r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 28.11.2014r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 09.12.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie sołectw gminy Myślenice - Bysina i Jasienica będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 14.11.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 14.11.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 14.11.2014r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 14.11.2014r
Załącznik nr 1 do OPZ (plik pdf) - 14.11.2014r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 25.11.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Bysina w ramach programu Leader
czytaj (plik pdf) - 21.10.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 21.10.2014r
Załącznik do SIWZ (plik pdf) - 21.10.2014r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 21.10.2014r
Zmiana SIWZ (plik pdf) - 30.10.2014r
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 30.10.2014r
SIWZ zamienny (plik pdf) - 30.10.2014r
Projekt umowy zamienny (plik pdf) - 30.10.2014r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 25.11.2014r


Burmistrz gminy Myślenice (partner zamówienia)
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną"
czytaj (plik pdf) - 17.10.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 17.10.2014r
Załącznik do SIWZ (plik pdf) - 17.10.2014r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 17.10.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu "Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i |rodowisko"
czytaj (plik pdf) - 16.10.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.10.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 16.10.2014r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 16.10.2014r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 22.10.2014r
Zawiadomienie o wynikau postępowania (plik pdf) - 05.11.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 03.10.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 03.10.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 03.10.2014r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 03.10.2014r
Załącznik nr 1 do OPZ (plik pdf) - 03.10.2014r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 04.11.2014r
Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. 4 (plik pdf) - 04.11.2014r
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 25.11.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa gadżetów reklamowych w ramach promocji projektu "Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i |rodowisko"
czytaj (plik pdf) - 12.09.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 12.09.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 12.09.2014r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 12.09.2014r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 19.09.2014r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 24.09.2014r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 08.10.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Osieczany"
czytaj (plik pdf) - 21.08.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 21.08.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 21.08.2014r
Dokumentacja (plik zip) - 21.08.2014r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.09.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 24.09.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Droginia"
czytaj (plik pdf) - 21.08.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 21.08.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 21.08.2014r
Dokumentacja (plik zip) - 21.08.2014r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.09.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 24.09.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Droginia – kontrakt nr 34"
czytaj (plik pdf) - 30.07.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 30.07.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 30.07.2014r.
Dokumentacja (plik zip) - 30.07.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 07.08.2014r.
Załącznik do IDW (plik doc) - 07.08.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 26.08.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 17.09.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa drogi do Sadzików w Jasienicy"
czytaj (plik pdf) - 15.07.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.07.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 15.07.2014r.
Przedmiary (plik pdf) - 15.07.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 19.08.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa drogi do Pilchów w Osieczanach"
czytaj (plik pdf) - 15.07.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 15.07.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 15.07.2014r.
Przedmiary (plik pdf) - 15.07.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 19.08.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja budynku OSP w Borzęcie"
czytaj (plik pdf) - 10.07.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 10.07.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 10.07.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 10.07.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 17.07.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 25.08.2014r.


Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja budynku OSP w Osieczanach"
czytaj (plik pdf) - 10.07.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 10.07.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 10.07.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 10.07.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 25.08.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Polanka poprzez utwardzenie terenu wraz z elementami małej architektury"
czytaj (plik pdf) - 07.07.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 07.07.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 07.07.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 07.07.2014r.
Uniważnienie postępowania (plik pdf) - 23.07.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 540260, dz.ewid. nr 699/1, 730, 731/4 w miejscowości Głogoczów w km 0 100 - 0 120"
czytaj (plik pdf) - 02.07.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 02.07.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 02.07.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 02.07.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 10.07.2014r.
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 10.07.2014r.
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 10.07.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.07.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 25.07.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Krzyszkowice polegające na budowie chodnika i placu - utwardzonego terenu"
czytaj (plik pdf) - 25.06.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 25.06.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 25.06.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 25.06.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.07.2014r.
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 07.08.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa zbiornika wodociągowego wraz z hydrofornią w m. Głogoczów – Kontrakt nr 37"
czytaj (plik pdf) - 30.05.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 30.05.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 30.05.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 30.05.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.06.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 15.07.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi organizacji trzech pikników plenerowych w ramach promocji projektu “Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Myślenice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
czytaj (plik pdf) - 28.05.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 28.05.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 28.05.2014r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 28.05.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 03.06.2014r.
Pytania i odpowiedzi 2 (plik pdf) - 03.06.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 17.06.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2014"
czytaj (plik pdf) - 19.05.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 19.05.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 19.05.2014r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 19.05.2014r.
Kapela Hanki Wójciak RIDER TECHNICZNY 2014 (plik pdf) - 21.05.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 22.05.2014r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 22.05.2014r
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 22.05.2014r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 04.06.2014r
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 17.06.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na ternie Gminy Myślenice - etap II część 1"
czytaj (plik pdf) - 14.05.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 14.05.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 14.05.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 14.05.2014r.
Wynik postępowania (plik pdf) - 30.04.2014r
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 17.06.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada etap II – Kontrakt nr 35"
czytaj (plik pdf) - 07.04.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 07.04.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 07.04.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 07.04.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 30.04.2014r
Dokumenty formalne (plik zip) - 30.04.2014r.
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik zip) - 30.04.2014r.
Wynik postępowania (plik pdf) - 10.06.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Organizacja imprezy plenerowej - Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2014"
czytaj (plik pdf) - 27.03.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 27.03.2014r
Projekt umowy (plik pdf) - 27.03.2014r
Opis Przedmiotu Zamównienia (plik pdf) - 27.03.2014r
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamównienia (plik zip) - 27.03.2014r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.04.2014r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 03.04.2014r
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 03.04.2014r
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 03.04.2014r
Wynik postępowania (plik pdf) - 18.04.2014r
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 30.04.2014r


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
pn: Organizacja Myślenickiego Festiwalu Lata - Dni Myślenic 2014"
czytaj (plik pdf) - 18.03.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 13.08.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 18.03.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 18.03.2014r.
Opis zamównienia (plik pdf) - 18.03.2014r.
Wynik postępowania (plik pdf) - 27.03.2014r
Wynik postępowania (plik pdf) - 03.04.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza "I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 6 udziałów każdy po 1/640 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiące własność Gminy Myślenice (działka nr 288 w Łękach"
czytaj (plik pdf) - 28.02.2014r
Warunki przetargu ustnego (plik pdf) - 28.02.2014r
Załącznik nr 1 do warunków (plik pdf) - 28.02.2014r
Załącznik nr 2 do warunków (plik pdf) - 28.02.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odnowa centrum wsi Poręba w ramach programu LEADER"
czytaj (plik pdf) - 27.02.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 27.02.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 27.02.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 27.02.2014r.
Przedmiary (plik zip) - 27.02.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 10.03.2014r.
Przedmiary szczegółowe (plik zip) - 10.03.2014r.
Pytania i odpowiedzi - sprostowanie (plik pdf) - 12.03.2014r.
Wynik postępowania (plik pdf) - 09.04.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji opadowej w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Żeromskiego w Myślenicach – Kontrakt nr 36"
czytaj (plik pdf) - 21.02.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 21.02.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 21.02.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 21.02.2014r.
Komunikat nr 1 (plik pdf) - 17.03.2014r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 17.03.2014r.
SIWZ zamienny (plik pdf) - 17.03.2014r.
Komunikat nr 2 (plik pdf) - 21.03.2014r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 21.03.2014r.
SIWZ zamienny (plik pdf) - 21.03.2014r.
Komunikat nr 3 (plik pdf) - 03.04.2014r.
Wynik postępowania (plik pdf) - 02.06.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza "I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiące własność Gminy Myślenice (Zasań -działka nr 118/3)"
czytaj (plik pdf) - 21.02.2014r
Warunki przetargu ustnego (plik pdf) - 21.02.2014r
Załącznik nr 1 do warunków (plik pdf) - 21.02.2014r
Załącznik nr 2 do warunków (plik pdf) - 21.02.2014r
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 24.03.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza "I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiące własność Gminy Myślenice (Zasań -działka nr 118/2)"
czytaj (plik pdf) - 21.02.2014r
Warunki przetargu ustnego (plik pdf) - 21.02.2014r
Załącznik nr 1 do warunków (plik pdf) - 21.02.2014r
Załącznik nr 2 do warunków (plik pdf) - 21.02.2014r
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 24.03.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice: Dół, Brzeg, oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Krzyszkowice: Pustać – Kontrakt nr 33"
czytaj (plik pdf) - 14.02.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 14.02.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 14.02.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 14.02.2014r.
Komunikat nr 1 (plik pdf) - 10.03.2014r.
Załączniki do IDW (plik doc) - 10.03.2014r.
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik zip) - 10.03.2014r.
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 23.05.2014r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 15.07.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów IV etap – Kontrakt nr 31”"
czytaj (plik pdf) - 13.02.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 13.02.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.02.2014r.
Opis techniczny dostaw (plik pdf) - 13.02.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 13.02.2014r.
Komunikat nr 1 (plik pdf) - 14.03.2014r.
Załączniki do IDW - zamienny (plik doc) - 14.03.2014r.
Komunikat nr 2 (plik pdf) - 21.03.2014r.
Załączniki do IDW - zamienny (plik doc) - 21.03.2014r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 21.03.2014r.
IDW - zamienny (plik pdf) - 21.03.2014r.
Opis techniczny dostaw - zamienny (plik pdf) - 21.03.2014r.
Komunikat nr 3 (plik pdf) - 28.03.2014r.
IDW - zamienny (plik pdf) - 28.03.2014r.
Opis techniczny dostaw - zamienny (plik pdf) - 28.03.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 23.05.2014r.
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty i przystąpieniu do ponownej oceny (plik pdf) - 02.06.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 11.06.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka, ul. Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bergela, ul. Daszyńskiego - Kontrakt nr 32”"
czytaj (plik pdf) - 12.02.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 12.02.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 12.02.2014r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 12.02.2014r.
Komunikat nr 1 (plik pdf) - 24.02.2014r.
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik rar) - 24.02.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 13.03.2014r.
Załączniki do IDW (plik doc) - 13.03.2014r.
Szczegóły przekroczenia (plik pdf) - 13.03.2014r.
Wyjaśnienia do odpowiedzi (plik pdf) - 17.03.2014r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 17.03.2014r.
SIWZ zamienny (plik pdf) - 17.03.2014r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 27.05.2014r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 15.07.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 11.02.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.02.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 11.02.2014r.
Opis zamównienia (plik pdf) - 11.02.2014r.
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 11.02.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawa worków do segregacji odpadów"
czytaj (plik pdf) - 30.01.2014r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 30.01.2014r.
Projekt umowy (plik pdf) - 30.01.2014r.
Załącznik nr 4 do SIWZ (plik jpg) - 30.01.2014r.
Wynik postępowania (plik pdf) - 20.02.2014r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 16.12.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.12.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 16.12.2013r.
Opis przedmiotu zamówiena (plik pdf) - 16.12.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 19.11.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 24.12.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 16.12.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.12.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 16.12.2013r.
Opis przedmiotu zamówiena (plik pdf) - 16.12.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 19.11.2013r.
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 24.12.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-38"
czytaj (plik pdf) - 11.12.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.12.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 11.12.2013r.
Opis przedmiotu zamówiena (plik pdf) - 11.12.2013r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 03.01.2014r.
Informacja o zmianie SIWZ (plik pdf) - 03.01.2014r.
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 03.01.2014r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 09.01.2014r.
Załącznik do SIWZ (plik doc) - 09.01.2014r.
Informacja o zmianie SIWZ (plik pdf) - 14.12.2013r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 14.01.2014r.
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 14.01.2014r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 14.01.2014r.
Opis przedmiotu zamówiena - zamienny (plik pdf) - 14.01.2014r.
Załącznik do SIWZ (plik doc) - 14.01.2014r.
Informacja o zmianach w SIWZ (plik pdf) - 31.01.2014r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 31.01.2014r.
Instrukcja dla wykonawców - zamienna (plik pdf) - 31.01.2014r.
Opis przedmiotu zamówiena - zamienny (plik pdf) - 31.01.2014r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 03.02.2014r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 03.02.2014r.
Instrukcja dla wykonawców - zamienna (plik pdf) - 03.02.2014r.
Opis przedmiotu zamówiena - zamienny (plik pdf) - 03.02.2014r.
Informacja o wynikach postępowania (plik pdf) - 28.04.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa sieci wodociągowej w Porębie – Kontrakt nr 30"
czytaj (plik pdf) - 04.12.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 04.12.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 04.12.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 04.12.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 17.12.2013r.
Załącznik do pytań (plik zip) - 17.12.2013r.
Sprostowanie (plik pdf) - 18.12.2013r.
Komunikat (plik pdf) - 03.01.2014r.
Załącznik do komunikatu (plik zip) - 03.01.2014r.
Wynik postępowania (plik pdf) - 28.02.2014r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 10.07.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 13.11.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 13.11.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.11.2013r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 13.11.2013r.
Załącznik nr 1 do OPZ (plik pdf) - 13.11.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 06.12.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 13.11.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 13.11.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.11.2013r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 13.11.2013r.
Załącznik nr 1 do OPZ (plik pdf) - 13.11.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 18.11.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 21.11.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w Trzemeśni przysiółek Radlanki – Kontrakt nr 29"
czytaj (plik pdf) - 24.10.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 24.10.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 24.10.2013r.
Opis techniczny dostaw (plik pdf) - 24.10.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 24.10.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 08.11.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 13.11.2013r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 27.11.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 28.11.2013r.
Informacja o zmianie SIWZ (plik pdf) - 28.11.2013r.
Projekt budowlany (plik zip) - 28.11.2013r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 04.12.2013r.
Przedmiary zamienne (plik pdf) - 04.12.2013r.
Wynik postępowania (plik pdf) - 28.02.2014r.
Wybór oferty (plik pdf) - 26.05.2014r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 09.07.2014r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 24.10.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 24.10.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 24.10.2013r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 24.10.2013r.
Załącznik nr 1 do OPZ (plik pdf) - 24.10.2013r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 29.10.2013r.
Załącznik 2b (plik pdf) - 29.10.2013r.
Informacja o unieważnieniu przetargu (plik pdf) - 04.11.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rewitalizacja miasta - modernizacja przestrzeni miejskiej na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 23.10.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 23.10.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 23.10.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik pdf) - 23.10.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 31.10.2013r.
Komunikat (plik pdf) - 05.11.2013r.
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 05.11.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 07.11.2013r.
Przedmiar - zamienny (plik pdf) - 07.11.2013r.
Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf) - 06.12.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza "I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiące własność Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 23.10.2013r
Warunki przetargu ustnego (plik pdf) - 23.10.2013r.
Załącznik nr 1 do warunków (plik pdf) - 23.10.2013r.
Załącznik nr 2 do warunków (plik pdf) - 23.10.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 24.12.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 8.000.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Myślenice na rok 2013
czytaj (plik pdf) - 14.10.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.10.2013r.
Dodatkowe informacje (plik zip) - 16.10.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 23.10.2013r.
Sprawozdanie Rb-Z (plik pdf) - 23.10.2013r.
Sprawozdanie RB 27-s (plik pdf) - 23.10.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 11.12.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 14.10.2013r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 14.10.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 14.10.2013r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 14.10.2013r.
Załącznik nr 1 do OPZ (plik pdf) - 14.10.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 18.10.2013r.
Informacja o unieważnieniu przetargu (plik pdf) - 22.10.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dobudowa windy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 02.10.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 02.10.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 02.10.2013r.
Przedmiary (plik zip) - 02.10.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 02.10.2013r.
Wyjaśnienia (plik pdf) - 09.10.2013r.
Dokumenty zamienne (plik zip) - 09.10.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 14.11.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej Myślenice (Jawornik-Polanka) - budowa drogi
czytaj (plik pdf) - 27.09.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 27.09.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 27.09.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 27.09.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 09.10.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 30.10.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa artykułów i materiałów eksploatacyjnych dla JRP Myślenice w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 24.09.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 24.09.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 24.09.2013r.
Opis zamówienia I (plik pdf) - 24.09.2013r.
Opis zamówienia II (plik pdf) - 24.09.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 26.09.2013r.
Załączniki - edytowalne (plik rar) - 26.09.2013r.
Informacja (plik pdf) - 08.10.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 14.10.2013r.
Informacja udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 24.10.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - przebudowa ulic: Lipowej, Malinowej, Spokojnej i Zródlanej w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 16.09.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.09.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 16.09.2013r.
Przedmiary (plik pdf) - 16.09.2013r.
Informacja o roztrzygnięciu (plik pdf) - 24.10.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dobudowa windy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 16.09.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.09.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 16.09.2013r.
Przedmiary (plik zip) - 16.09.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 16.09.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w km 0+116,50-0+426,70 i od 0+433,75-0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00-0,214,15 i od km 0+381,00-0+457,20 zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 10.09.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 10.09.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 10.09.2013r.
Przedmiary (plik zip) - 10.09.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 10.09.2013r.
Komunikat (plik pdf) - 20.09.2013r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 20.09.2013r
IDW - zamienny (plik pdf) - 20.09.2013r
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 20.09.2013r
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 14.10.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - przebudowa drogi do górnej stacji kolejki na Chełmie"
czytaj (plik pdf) - 09.08.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.08.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 29.08.2013r.
Przedmiary (plik pdf) - 29.08.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 26.09.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Modernizacja budynku strażnicy OSP w Bysinie"
czytaj (plik pdf) - 09.08.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.08.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 09.08.2013r.
Przedmiary (plik zip) - 09.08.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 09.08.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 20.08.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 02.09.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Modernizacja budynku strażnicy OSP w Jasienicy"
czytaj (plik pdf) - 09.08.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.08.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 09.00.2013r.
Przedmiary (plik zip) - 09.00.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 09.08.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 20.08.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 02.09.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 910/4 o pow. 0,0404 ha, nieobciążonej.
czytaj (plik pdf) - 10.07.2013r.
Informacja o wyniku przetargu (plik pdf) - 27.08.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawa worków do segregacji odpadów"
czytaj (plik pdf) - 09.07.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.07.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 09.07.2013r.
Załącznik nr 4 (plik pdf) - 09.07.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 31.07.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach- etap I i II”"
czytaj (plik pdf) - 05.07.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 05.07.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 05.07.2013r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 05.07.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 16.07.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 31.07.2013r.
Załącznik nr 7 (plik pdf) - 31.07.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 12.09.2013r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 09.10.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawa i montaż altan na odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 03.07.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 03.07.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 03.07.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 03.07.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 16.07.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z duża i małą infrastrukturą na Zarabiu dz. 628/5, 628/6, 628/7, 628/10, 628/49, 628/59, 628/60 obr.4 w miejscowości Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 01.07.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 01.07.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 01.07.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 01.07.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 12.07.2013r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 12.07.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 30.07.2013r.


Sport Myślenice Sp. z o.o.
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa piłkarskiego zaplecza treningowego Myślenice - Zarabie w systemie wybuduj i sfinansuj"
czytaj (plik pdf) - 25.06.2013r.
TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (plik pdf) - 25.06.2013r.
TOM II SIWZ Wzór Umowy (plik pdf) - 25.06.2013r.
TOM III SIWZ Dokumentacja Techniczna (plik zip) - 25.06.2013r.
Informacja dla Wykonawców (plik pdf) - 28.06.2013r.
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik rar) - 28.06.2013r.
Przedmiary zamienne (plik rar) - 28.06.2013r.
Specyfikacje Techniczne zamienne (plik rar) - 28.06.2013r.
Komunikat 1 (plik pdf) - 05.07.2013r.
TOM II SIWZ Wzór Umowy - zamienny (plik pdf) - 05.07.2013r.
Przedmiar - roboty elektryczne - zamienny (plik pdf) - 05.07.2013r.
Załącznik nr 5 do SIWZ - zamienny (plik pdf) - 05.07.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 15.07.2013r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 25.07.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach- etap I i II"
czytaj (plik pdf) - 18.06.2013r.
Instrukcja dla Wykonawców (plik pdf) - 18.06.2013r.
Wzór Umowy (plik pdf) - 18.06.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 18.06.2013r.
Informacje dla wykonawców (plik pdf) - 02.07.2013r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 02.07.2013r.
SIWZ zamienny (plik pdf) - 02.07.2013r.
Pytania i odpowiedzi - zniana terminu składania oefrt (plik pdf) - 16.07.2013r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 16.07.2013r.
SIWZ zamienny (plik pdf) - 16.07.2013r.
Przedmiar - zamienny (plik pdf) - 16.07.2013r.
Statystyka (plik pdf) - 16.07.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 13.09.2013r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 22.10.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 17.06.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 17.06.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 17.06.2013r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 17.06.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 05.07.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z duża i małą infrastrukturą na Zarabiu dz. 628/5, 628/6, 628/7, 628/10, 628/49, 628/59, 628/60 obr.4 w miejscowości Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 29.05.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 29.05.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 29.05.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 29.05.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 18.06.2013r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 01.07.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odnowa Centrum wsi Osieczany w ramach programu Leader"
czytaj (plik pdf) - 14.05.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 14.05.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 14.05.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 14.05.2013r.
Informacja (plik pdf) - 23.05.2013r.
Przedmiar - zamienny (plik pdf) - 23.05.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 27.05.2013r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 27.05.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 28.06.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odnowa Centrum wsi Droginia w ramach programu Leader"
czytaj (plik pdf) - 26.04.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 26.04.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 26.04.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 26.04.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik zip) - 07.05.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 26.06.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: ": Rewitalizacja Zarabia - etap III - budowa kortów tenisowych, boiska do badmintona, fundamentów pod zadaszenie kortów tenisowych, piłkochwytów oraz budynku szatniowo - gospodarczego z wewnętrzną instalacją wod.kan., CO i elektryczną"
czytaj (plik pdf) - 25.04.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 25.04.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 25.04.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 25.04.2013r.
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (plik pdf) - 09.05.2013r
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (plik pdf) - 15.05.2013r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 15.05.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 12.06.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawa i montaż altan na odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 22.04.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 22.04.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 22.04.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 22.04.2013r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 24.04.2013r.
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 26.04.2013r.
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (plik pdf) - 26.04.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 26.04.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 26.04.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 30.04.2013r.
Kolory RAL (plik pdf) - 30.04.2013r.
Przedmiar - dodatkowy (plik pdf) - 30.04.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 16.05.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, działki nr 1813/11 i nr 1813/13 o łącznej powierzchni 0,2854 ha położone w Myślenicach obręb 1
czytaj (plik pdf) - 16.04.2013r.
Warunki II przetargu ustnego nieograniczonego (plik pdf) - 16.04.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: ": Rewitalizacja Zarabia - etap III - budowa kortów tenisowych, boiska do badmintona, fundamentów pod zadaszenie kortów tenisowych, piłkochwytów oraz budynku szatniowo - gospodarczego z wewnętrzną instalacją wod.kan., CO i elektryczną"
czytaj (plik pdf) - 25.03.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 25.03.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 25.03.2013r.
Dokumentacja techniczna (plik pdf) - 25.03.2013r.
Przedmiary (plik pdf) - 25.03.2013r.
Specyfikacja techyniczna (plik pdf) - 25.03.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 03.04.2013r.
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (plik pdf) - 08.04.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 09.04.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 12.04.2013r.
Załącznik 1 (plik pdf) - 12.04.2013r.
Załącznik 2 (plik pdf) - 12.04.2013r.
Informacja unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 24.04.2013r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania:
pn: Organizacja imprezy plenerowej - Myślenickie Festiwal Lata - Dni Myślenic 2013"
czytaj (plik pdf) - 22.02.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych"
czytaj (plik pdf) - 13.02.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 13.02.2013r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.02.2013r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 13.02.2013r.
Załączniki nr 1 cz. 1 (plik xls) - 13.02.2013r.
Załączniki nr 1 cz. 2 (plik xls) - 13.02.2013r.
Załączniki nr 2 (plik pdf) - 13.02.2013r.
Załączniki nr 3 (plik pdf) - 13.02.2013r.
Sprostowanie do przetargu (plik pdf) - 05.03.2013r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 20.03.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 20.03.2013r.
Załącznik do pytań - wykaz obiektów mostowych (plik pdf) - 20.03.2013r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - akt.(plik pdf) - 20.03.2013r.
Projekt umowy - akt. (plik pdf) - 20.03.2013r.
Opis przedmiotu zamówienia - akt. (plik pdf) - 20.03.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 26.03.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 29.04.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na "sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, działki nr 1813/11 i nr 1813/13 o łącznej powierzchni 0,2854 ha położone w Myślenicach obręb 1"
czytaj (plik pdf) - 31.01.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zamiana kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły gazowe w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach"
czytaj (plik pdf) - 31.12.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 31.12.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 31.12.2012r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 31.12.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 09.01.2013r.
Załączniki nr 1 (plik pdf) - 09.01.2013r.
Załączniki nr 2 (plik pdf) - 09.01.2013r.
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 11.01.2013r.
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (plik pdf) - 11.01.2013r.
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 11.01.2013r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 16.01.2013r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 11.03.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 13.12.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 13.12.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.12.2012r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 13.12.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 18.12.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 21.12.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 13.12.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 13.12.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.12.2012r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 13.12.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 18.12.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 21.12.2012r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania:
pn: Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 07.12.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Myślenice: Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 23.11.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 23.11.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 23.11.2012r.
Przedmiary (plik zip) - 23.11.2012r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 23.11.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 04.12.2012r.
Załączniki (plik zip) - 04.12.2012r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 05.12.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamienny (plik pdf) - 05.12.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.12.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 13.12.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 05.02.2013r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Myślenice: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Myślenice
czytaj (plik pdf) - 16.11.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.11.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 16.11.2012r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 16.11.2012r.
Załącznik graficzny (plik zip) - 16.11.2012r.
Informacja o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 23.11.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamienny (plik pdf) - 23.11.2012r.
Informacja o zmienie terminu (plik pdf) - 23.11.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 23.11.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 07.12.2012r.
Informacja o udzieleniu zamówienia(plik pdf) - 28.12.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Myślenice: Odbudowa drogi na cmentarz w Bysinie, Gmina Myślenice w km 0+090 - 0+195
czytaj (plik pdf) - 14.11.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 14.11.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 14.11.2012r.
Przedmiary (plik pdf) - 14.11.2012r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 14.11.2012r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 19.11.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ul. Zamkowej w Myślenicach w km 0+080-0+095
czytaj (plik pdf) - 12.10.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 12.10.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 12.10.2012r.
Przedmiary (plik pdf) - 12.10.2012r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 08.11.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa centrum wsi Trzemeśnia w ramach programu Leader- etap I
czytaj (plik pdf) - 11.10.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.10.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 11.10.2012r.
Przedmiary (plik zip) - 11.10.2012r.
Dokumenty techniczne (plik zip) - 11.10.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 19.10.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 24.10.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 27.11.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 09.10.2012r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.10.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 09.10.2012r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 09.10.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 24.10.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbudowa ul. Bergela w Myślenicach w km 0+200 - 0 + 250 oraz 0+300 - 0 + 550
czytaj (plik pdf) - 25.09.2012r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 25.09.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 25.09.2012r.
Przedmiary (plik pdf) - 25.09.2012r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 25.09.2012r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 27.09.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice- budowa ulicy w Myślenicach łączącej ul. Sobieskiego z ul. Fijałkowskiego
czytaj (plik pdf) - 11.09.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 11.09.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 11.09.2012r.
Przedmiar (plik pdf) - 11.09.2012r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 11.09.2012r.
Zmiana SIWZ (plik pdf) - 19.09.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienny (plik pdf) - 19.09.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 24.09.2012r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 24.09.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienny (plik pdf) - 24.09.2012r.
Przedmiar - zamienny (plik pdf) - 24.09.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 26.09.2012r.
Pytania i odpowiedzi 2 - załącznik 1 (plik pdf) - 26.09.2012r.
Przedmiar zamienny - załącznik 2 (plik pdf) - 26.09.2012r.
Zmiany SIWZ (plik pdf) - 02.10.2012r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 02.10.2012r.
Formularz ofertowy - załącznik 1 (plik pdf) - 02.10.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 18.10.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice - remont ul. Ujejskiego w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 28.08.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 28.08.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 28.08.2012r.
Przedmiary (plik pdf) - 28.08.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 25.10.2012r.


Rozstrzygniecie zapytania o cenę
Rozstrzygniecie zapytania o cenę pn: „Wykonanie gadżetów reklamowych w ramach projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i środowisko"
czytaj (plik pdf) - 28.08.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 659/266 o pow. 0,0360 ha, nieobciążonej.
czytaj (plik pdf) - 28.08.2012r.
Informacja o wyniku przetargu (plik pdf) - 03.10.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ul. Ogrodowej w Myślenicach w km 0+400-0+500
czytaj (plik pdf) - 21.08.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 21.08.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 21.08.2012r.
Przedmiary (plik zip) - 21.08.2012r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 21.08.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 07.09.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice
czytaj (plik pdf) - 08.08.2012r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 08.08.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 08.08.2012r.
Załączniki (plik zip) - 08.08.2012r.
Informacja dla wykonawcy - zmiana (plik pdf) - 10.08.2012r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 10.08.2012r.
Informacja dla wykonawcy - oczywista omyłka pisarska (plik pdf) - 14.08.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 01.09.2012r.
Informacja o wyniku postępowania 2 (plik pdf) - 12.09.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa centrum wsi Jawornik - po zdrowie przez sport i rekreację
czytaj (plik pdf) - 06.08.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 06.08.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 06.08.2012r.
Przedmiary (plik zip) - 06.08.2012r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 06.08.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 05.09.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja obiektu szkolnego w Osieczanach poprzez docieplenie ścian i stropów
czytaj (plik pdf) - 02.08.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 02.08.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 02.08.2012r.
Przedmiar (plik pdf) - 02.08.2012r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 02.08.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 05.09.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż kuchenek do budynku socjalnego w Jaworniku w ramach zadania: Poprawa warunków w zasobach mieszkaniowych Gminy Myślenice - Budowa budynku socjalnego w Jaworniku
czytaj (plik pdf) - 13.07.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 13.07.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.07.2012r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 13.07.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 01.08.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa centrum wsi Jawornik - po zdrowie przez sport i rekreację
czytaj (plik pdf) - 04.07.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 04.07.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 04.07.2012r.
Projekt (plik zip) - 04.07.2012r.
Przedmiar (plik zip) - 04.07.2012r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 25.07.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Myślenice, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych.
czytaj (plik pdf) - 02.07.2012r.
SIWZ (plik pdf) - 02.07.2012r.
Formularz oferty - zał. 1 (plik pdf) - 02.07.2012r.
Formularz cenowy - zał. 1a (plik pdf) - 02.07.2012r.
Oświadczenie - zał. 2 (plik pdf) - 02.07.2012r.
Oświadczenie - zał. 3 (plik pdf) - 02.07.2012r.
Oświadczenie - zał. 4 (plik pdf) - 02.07.2012r.
Wykaz wykonanych dostaw - zał. 5 (plik pdf) - 02.07.2012r.
Tabela - zał. 6 (plik pdf) - 02.07.2012r.
Projekt umowy - zał. 7 (plik pdf) - 02.07.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 13.07.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 26.06.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 26.06.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 26.06.2012r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 26.06.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 12.07.2012r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myślenicach
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myślenicach - Etap II - modernizacja kraty ścieków sanitarnych oraz stacji pożywkowania ścieków (dozowanie metanolu)"
czytaj (plik pdf) - 26.06.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 26.06.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 26.06.2012r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 26.06.2012r.
Komunikat 1 - pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 06.07.2012r.
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 06.07.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 20.07.2012r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 02.08.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa centrum wsi Jawornik - po zdrowie przez sport i rekreację
czytaj (plik pdf) - 19.06.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 19.06.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 19.06.2012r.
Projekt (plik zip) - 19.06.2012r.
Przedmiar (plik zip) - 19.06.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Zatrudnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn.: Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Myślenice, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych.
czytaj (plik pdf) - 18.06.2012r.
SIWZ (plik pdf) - 18.06.2012r.
Formularz oferty - zał. 1 (plik pdf) - 18.06.2012r.
Oświadczenie - zał. 2 (plik pdf) - 18.06.2012r.
Oświadczenie - zał. 3 (plik pdf) - 18.06.2012r.
Oświadczenie - zał. 4 (plik pdf) - 18.06.2012r.
Wykaz osób - zał. 5 (plik pdf) - 18.06.2012r.
Oświadczenie - zał. 5.1 (plik pdf) - 18.06.2012r.
Tabela - zał. 6 (plik pdf) - 18.06.2012r.
Projekt umowy - zał. 7 (plik pdf) - 18.06.2012r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 27.07.2012r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 10.08.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa centrum wsi Krzyszkowice. Przebudowa istniejącego pobocza drogi na ciąg pieszo - rowerowy, utwardzenie terenu
czytaj (plik pdf) - 12.06.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 12.06.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 12.06.2012r.
Przedmiar (plik zip) - 12.06.2012r.
Projekt (plik zip) - 12.06.2012r.
Specyfikacja (plik zip) - 12.06.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 13.07.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Myślenice, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych.
czytaj (plik pdf) - 12.06.2012r.
SIWZ (plik pdf) - 12.06.2012r.
Formularz oferty - zał. 1 (plik pdf) - 12.06.2012r.
Formularz cenowy - zał. 1a (plik pdf) - 12.06.2012r.
Oświadczenie - zał. 2 (plik pdf) - 12.06.2012r.
Oświadczenie - zał. 3 (plik pdf) - 12.06.2012r.
Oświadczenie - zał. 4 (plik pdf) - 12.06.2012r.
Wykaz osób - zał. 5 (plik pdf) - 12.06.2012r.
Tabela - zał. 6 (plik pdf) - 12.06.2012r.
Projekt umowy - zał. 7 (plik pdf) - 12.06.2012r.
Komunikat 1 - pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 21.06.2012r.
Tabela - zał. 6 - zamienny (plik pdf) - 21.06.2012r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 27.04.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - przebudowa drogi do Obłazy w Osieczanach
czytaj (plik pdf) - 06.06.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 06.06.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 06.06.2012r.
Przedmiar (plik pdf) - 06.06.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 03.07.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i gminie Myślenice - budowa chodnika na ul. |redniawskiego w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 06.06.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 06.06.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 06.06.2012r.
Przedmiar (plik pdf) - 06.06.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 13.07.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - przebudowa drogi Brzyzki w Drogini
czytaj (plik pdf) - 06.06.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 06.06.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 06.06.2012r.
Przedmiar (plik pdf) - 06.06.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 06.07.2012r.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myślenicach
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Termomodernizacja Budynków Administracyjnych i Technicznych MZWiK w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 01.06.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 01.06.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 01.06.2012r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 01.06.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 02.07.2012r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 11.07.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników"
czytaj (plik pdf) - 15.05.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 15.05.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 15.05.2012r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 15.05.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 24.05.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą infrastrukturą na Zarabiu w Myślenicach - etap II."
czytaj (plik pdf) - 27.04.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 27.04.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 27.04.2012r.
Specyfikacja techniczna (plik pdf) - 27.04.2012r.
Projekt ścieżki (plik zip) - 27.04.2012r.
Przedmiar ścieżki (plik zip) - 27.04.2012r.
Kładka (plik zip) - 27.04.2012r.
Informacja o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 4.05.2012r.
Dokumentacja zamienna (plik zip) - 4.05.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 7.05.2012r.
Zmiana SIWZ (plik pdf) - 7.05.2012r.
Ogłoszenie BZP (plik pdf) - 7.05.2012r.
IDW - po zmienach(plik pdf) - 7.05.2012r.
Projekt umowy - po zmianach (plik pdf) - 7.05.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 23.05.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osieczany, Borzęta (zlewnia Myślenice) oraz budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach – Kontrakt nr 5".
czytaj (plik pdf) - 24.04.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 24.04.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 24.04.2012r.
Projekt (plik zip) - 24.04.2012r.
Informacja dla Wykonawców (plik pdf) - 11.05.2012r.
Ogłoszenie dodatkowych informacji (plik pdf) - 11.05.2012r.
Komunikat nr 1 (plik pdf) - 11.05.2012r.
Plik z rysunkami zamiennymi (plik zip) - 11.05.2012r.
Komunikat nr 2 (plik pdf) - 16.05.2012r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 16.05.2012r.
Przedmiar - ul. Górna (plik pdf) - 16.05.2012r.
Informacja dla Wykonawców zmiana SIWZ (plik pdf) - 23.05.2012r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 23.05.2012r.
Instrukcja dla Wykonawców - zamienny (plik pdf) - 23.05.2012r.
Statyka Kowalówka - Borzęta zlewnia Myślenice (plik rar) - 23.05.2012r.
Przedmiar robót Wodociąg przy ul. Górnej w Myślenicach - zamienny (plik pdf) - 23.05.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 26.06.2012r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 20.07.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowa ul. Parkowej w Myślenicach w km 0+000-1+350"
czytaj (plik pdf) - 18.04.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 18.04.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 18.04.2012r.
Przedmiar (plik pdf) - 18.04.2012r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 18.04.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 21.05.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej"
czytaj (plik pdf) - 17.04.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 17.04.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 17.04.2012r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 17.04.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 2.05.2012r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania:
pn: Organizacja pięciu pikników plenerowych w ramach zakończenia etapu projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 17.04.2012r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania:
pn: "Organizacja imprezy plenerowej - Dni Myślenic 2012
czytaj (plik pdf) - 21.03.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa kluczowych ulic w rekreacyjnej dzielnicy Myślenice-Zarabie (ul. Zielona, ul. Wczasowa)".
czytaj (plik pdf) - 13.03.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 13.03.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.03.2012r.
Przedmiar (plik zip) - 13.03.2012r.
Projekt (plik zip) - 13.03.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 13.04.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej"
czytaj (plik pdf) - 5.03.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 5.03.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 5.03.2012r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 5.03.2012r.
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 12.04.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta"
czytaj (plik pdf) - 5.03.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 5.03.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 5.03.2012r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 5.03.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 23.03.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach oraz Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu"
czytaj (plik pdf) - 16.02.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 16.02.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 16.02.2012r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 16.02.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 27.02.2012r.
Załącznik do "Pytania i odpowiedzi" (plik pdf) - 27.02.2012r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert (plik pdf) - 01.03.2012r.
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 1 (plik pdf) - 01.03.2012r.
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 2 (plik pdf) - 01.03.2012r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 15.03.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Usługi Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa Ujęcia Wody i Systemu Uzdatniania Wody w Myślenicach – Etap I".
czytaj (plik pdf) - 26.01.2012r.
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf) - 26.01.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 26.01.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 26.01.2012r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 26.01.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.02.2012r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 07.02.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienny (plik pdf) - 07.02.2012r.
Opis przedmiotu zamówienia - zamienny (plik pdf) - 07.02.2012r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert (plik pdf) - 07.02.2012r.
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 07.02.2012r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 06.04.2012r.
Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 24.04.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Myślenice: Odnowa centrum wsi Łęki w sołectwie Bulina. Przebudowa istniejącego pobocza drogi na ciąg pieszo - rowerowy, utwardzenie działki.
czytaj (plik pdf) - 20.01.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 20.01.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 20.01.2012r.
Przedmiar (plik zip) - 20.01.2012r.
Projekt (plik zip) - 20.01.2012r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 21.03.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: ": Przebudowa kluczowych ulic w rekreacyjnej dzielnicy Myślenice-Zarabie (ul. Zielona, ul. Wczasowa)".
czytaj (plik pdf) - 13.01.2012r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 13.01.2012r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.01.2012r.
Przedmiar (plik zip) - 13.01.2012r.
Projekt (plik zip) - 13.01.2012r.
Informacja o uniważnieniu postępowania (plik pdf) - 29.02.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta".
czytaj (plik pdf) - 13.12.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 13.12.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 13.12.2011r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 13.12.2011r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 17.02.2012r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa i rozbudowa Ujęcia Wody i Systemu Uzdatniania wody w Myślenicach - etap I”
czytaj (plik pdf) - 22.11.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 22.11.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 22.11.2011r.
Zmiana SIWZ (plik pdf) - 22.11.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienna (plik pdf) - 22.11.2011r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 22.11.2011r.
Informacja dla wykonawcy (plik pdf) - 24.11.2011r.
TOM III OPZ- opis dostaw (plik pdf) - 24.11.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 29.11.2011r.
Pytania i odpowiedzi - zmiana SIWZ (plik pdf) - 01.12.2011r.
IDW zamienny (plik pdf) - 01.12.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 06.12.2011r.
Zmiana terminu składania ofert (plik pdf) - 23.12.2011r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 23.12.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 23.12.2011r.
IDW - zamienny (plik pdf) - 23.12.2011r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 23.12.2011r.
Uzupełnienie dokumentacji (plik zip) - 23.12.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 21.02.2012r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania II (plik pdf) - 06.04.2012r.
Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 24.04.2012r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania:
pn: wynajem hali namiotowej wraz z wyposażeniem i obsługa gastronomiczna uroczystości otwarcia oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach w ramach projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i środowisko
czytaj (plik pdf) - 09.11.2011r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania:
pn: dostawa kalendarzy książkowych, wykonanie kalendarzy podkładka pod mysz, gadżetów świątecznych, toreb reklamowych w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki - wodno ściekowej na terenie Gminy Myślenice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i środowisko
czytaj (plik pdf) - 14.11.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa budynków szatniowo - administracyjnych wraz z infrastrukturą przy boiskach sportowych w Gminie Myślenice - LKS Orzeł Myślenice
czytaj (plik pdf) - 18.10.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 18.10.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 18.10.2011r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 18.10.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 27.10.2011r.
Pytania i odpowiedzi - załącznik (plik pdf) - 27.10.2011r.
Informacja dla wykonawców - zmiana terminu składania ofert (plik pdf) - 27.10.2011r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 27.10.2011r.
SIWZ zamienne (plik zip) - 27.10.2011r.
Odpowiedzi na pytania (plik pdf) - 03.11.2011r.
Odpowiedzi na pytania - załącznik (plik zip) - 03.11.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik dpf) - 29.12.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice”
czytaj (plik pdf) - 18.10.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 18.10.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 18.10.2011r.
Opis zamówienia (plik dpf) - 18.10.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik dpf) - 9.11.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Myślenice: Nowa Zieleń w Parku Miejskim - rewitalizacja Zarabia etap II
czytaj (plik pdf) - 17.10.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 17.10.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 17.10.2011r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 17.10.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 7.11.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4.990.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Myślenice na rok 2011
czytaj (plik pdf) - 14.10.2011r.
SIWZ (plik pdf) - 19.10.2011r.
Opinia RIO - realizacja budżetu I półrocze 2011 r. (plik pdf) - 24.10.2011r.
Opinia RIO - o możliwości spłaty kredytu (plik pdf) - 24.10.2011r.
Sprawozdanie - III kwartał 2011 (RB...) (plik pdf) - 25.10.2011r.
Zaświadczenie ZUS (plik pdf) - 25.10.2011r.
Sprawozdanie RB - 2010 (plik pdf) - 27.10.2011r.
Sprawozdania RB-27s - 2009 rok (plik pdf) - 31.10.2010r.
Sprawozdania RB-28s - 2009 rok (plik pdf) - 31.10.2010r.
Sprawozdania RB-PDP - 2009 rok (plik pdf) - 31.10.2010r.
Sprawozdania RB-Z - 2009 rok (plik pdf) - 31.10.2010r.
Sprawozdania RB-NDS - 2009 rok (plik pdf) - 31.10.2010r.
Sprawozdania RB-N - 2009 rok (plik pdf) - 31.10.2010r.
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (plik pdf) - 31.10.2011r
Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze burmistrza miasta (plik pdf) - 31.10.2011r
Uchwała w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Myślenice (plik pdf) - 31.10.2011r
Uzasadnienie do uchwały w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Myślenice (plik pdf) - 31.10.2011r
Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (plik pdf) - 31.10.2011r
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - 2010 r (plik pdf) - 31.10.2011r
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - 2009 r (plik pdf) - 31.10.2011r
Informacja z wykonania budżetu za I półr. 2011 (plik zip) - 31.10.2011r
Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za 2009 rok (plik pdf) - 31.10.2011r
Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Myślenice za I półrocze 2011 r (plik pdf) - 31.10.2011r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 31.10.2011r
Pytania i odpowiedzi II (plik pdf) - 02.11.2011r
Rating dla Gminy Myślenice (plik pdf) - 02.11.2011r
Pytania i odpowiedzi III (plik pdf) - 02.11.2011r
Uchwała w sprawie zabezpieczenia kredytu wekslem "in blanco" (plik pdf) - 04.11.2011r
Pytania i odpowiedzi IV (plik pdf) - 10.11.2011r
Pytania i odpowiedzi V (plik pdf) - 10.11.2011r
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach (plik pdf) - 10.11.2011r
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 02.12.2011r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa drogi do Januszów w Drogini
czytaj (plik pdf) - 30.09.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 30.09.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 30.09.2011r.
Przedmiar (plik pdf) - 30.09.2011r.
Informacja dla wykonawcy - zmiana terminu (plik pdf) - 06.10.2011r.
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 06.10.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienna (plik pdf) - 06.10.2011r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 06.10.2011r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 14.10.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach oraz przebudowa drogi wewnętrznej nr 522 Krzyszkowice Głogoczów wraz z budową mijanki w m. Krzyszkowice Gmina Myślenice
czytaj (plik pdf) - 20.09.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 20.09.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 20.09.2011r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 20.09.2011r.
Pytania i odpowiedzi 27.09 (plik pdf) - 27.09.2011r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 10.10.2011r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 20.10.2011r.


Rozstrzygniecie zapytania o cenę
Rozstrzygniecie zapytania o cenę pn: „Wykonanie gadżetów reklamowych w ramach projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i środowisko"
czytaj (plik pdf) - 16.09.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz do wybranych jednostek organizacyjnych gminy
czytaj (plik pdf) - 16.09.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 16.09.2011r.
Zmiana SIWS (plik pdf) - 19.09.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienny (plik pdf) - 19.09.2011r.
Pytania i odpowiedzi 26.09 (plik pdf) - 26.09.2011r.
Pytania i odpowiedzi 12.10 (plik pdf) - 12.10.2011r.
SIWZ - zamienna (plik pdf) - 12.10.2011r.
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 12.10.2011r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 9.11.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja Miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski- nowa zieleń w parku miejskim
czytaj (plik pdf) - 15.09.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 15.09.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 15.09.2011r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 15.09.2011r.
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 30.09.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbudowa terenów rekreacyjnych wraz z dużą i małą infrastrukturą na Zarabiu w Myślenicach - etap I
czytaj (plik pdf) - 30.08.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 30.08.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 30.08.2011r.
Przedmiar (plik pdf) - 30.08.2011r.
Przedmiar - informacja (plik pdf) - 30.08.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa Centrum wsi Polanka - z rekreacją po zdrowie
czytaj (plik pdf) - 25.08.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 25.08.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 25.08.2011r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 25.08.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 05.09 (plik pdf) - 05.09.2011r.
Informacja dla wykonawców - zmiana terminu (plik pdf) - 07.09.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienna (plik pdf) - 07.09.2011r.
Instrukcja o zmianie ogłoszenia - BZP (plik pdf) - 07.09.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 26.09.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - odwodnienie odcinka drogi Tajsówka na Chełmie
czytaj (plik pdf) - 25.08.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 25.08.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 25.08.2011r.
Przedmiar (plik pdf) - 25.08.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłaczy kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadań pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzemeśnia oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba i Bulina
czytaj (plik pdf) - 12.08.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 12.08.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 12.08.2011r.
Informacja dla wykonawcy (plik pdf) - 17.08.2011r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 17.08.2011r.
Formularz oferty - zamienny (plik pdf) - 17.08.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 08.09.2011r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 06.10.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Borzęta
czytaj (plik pdf) - 22.07.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 22.07.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 22.07.2011r.
Dokumentacja (plik zip) - 22.07.2011r.
Zmiana SIWZ (plik pdf) - 27.07.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienna (plik pdf) - 27.07.2011r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 27.07.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 27.07 (plik pdf) - 27.07.2011r.
Zmiana SIWZ (plik pdf) - 11.08.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienna (plik pdf) - 11.08.2011r.
Odpowiedzi na pytania - 11.08 (plik pdf) - 11.08.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 16.09.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Adaptacja istniejącego budynku świetlicy na remizę strażacką OSP Bulina poprzez dobudowę części bojowej - budynku garażu z częścią gospodarczą
czytaj (plik pdf) - 13.07.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 13.07.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 13.07.2011r.
Dokumentacja (plik zip) - 13.07.2011r.
Przedmiary (plik zip) - 13.07.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 29.07.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice -budowa drogi do Obłazy w Osieczanach
czytaj (plik pdf) - 01.07.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 01.07.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 01.07.2011r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 01.07.2011r.
Przedmiar (plik pdf) - 01.07.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 13.07 (plik pdf) - 13.07.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 01.08.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa drogi do szkoły w Drogini
czytaj (plik pdf) - 01.07.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 01.07.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 01.07.2011r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 01.07.2011r.
Przedmiar (plik pdf) - 01.07.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 13.07 (plik pdf) - 13.07.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 27.07.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa drogi przed sklepem w Osieczanach
czytaj (plik pdf) - 01.07.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 01.07.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 01.07.2011r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 01.07.2011r.
Przedmiar (plik zip) - 01.07.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 13.07 (plik pdf) - 13.07.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 21.07.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa chodnika przy ul. Solidarności na odcinku od ul. 3 - go Maja do parkingu.
czytaj (plik pdf) - 01.07.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 01.07.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 01.07.2011r.
Załącznik graficzny (plik pdf) - 01.07.2011r.
Przedmiar (plik pdf) - 01.07.2011r.
Informacja o zmianie ogłoszenia - 04.07 (plik pdf) - 04.07.2011r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 22.07.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa budynku szatniowo-administracyjnego przy boiskach sportowych w Gminie Myślenice- m. Osieczany
czytaj (plik pdf) - 17.06.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 17.06.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 17.06.2011r.
Dokumentacja (plik zip) - 17.06.2011r.
Przedmiary (plik zip) - 17.06.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 12.06.2011r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja imprezy plenerowej Dni Myślenic 2011"
czytaj (plik pdf) - 03.06.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Poprawa warunków w zasobach mieszkaniowych Gminy Myślenice - budowa budynku socjalnego w Jaworniku
czytaj (plik pdf) - 31.05.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 31.05.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 31.05.2011r.
Dokumentacja (plik zip) - 31.05.2011r.
Przedmiary (plik zip) - 31.05.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 18.07.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa budynku szatniowo-administracyjnego przy boiskach sportowych w Gminie Myślenice- m. Osieczany
czytaj (plik pdf) - 17.05.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 17.05.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 17.05.2011r.
Dokumentacja (plik zip) - 17.05.2011r.
Przedmiary (plik zip) - 17.05.2011r.
Zmiana terminu składania ofert (plik pdf) - 30.05.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienna (plik pdf) - 30.05.2011r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 30.05.2011r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 09.06.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja Miasta - Remont Parku Miejskiego na Zarabiu - etap II
czytaj (plik pdf) - 27.04.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 27.04.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 27.04.2011r.
Dokumentacja (plik zip) - 27.04.2011r.
Przedmiary (plik zip) - 27.04.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 01.06.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta.
czytaj (plik pdf) - 19.04.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 19.04.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 19.04.2011r.
Projekt - Polanka (plik zip) - 19.04.2011r.
Projekt - Poręba (plik zip) - 19.04.2011r.
Projekt - Borzęta (plik zip) - 19.04.2011r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.05 (plik pdf) - 05.05.2011r.
Przedłużenie terminu - 05.05 (plik pdf) - 05.05.2011r.
Informacja dla wykonawcy - zamienne - 05.05 (plik pdf) - 05.05.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 05.05 (plik pdf) - 05.05.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 6.05 (plik pdf) - 6.05.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 07.07.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Zasań – Gmina Myślenice” w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- etap II.
czytaj (plik pdf) - 14.04.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 14.04.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 14.04.2011r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 14.04.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 22.04.2011r.
Załącznik graficzny z zakresem opracowania (plik pdf) - 22.04.2011r.
Załączniki do SIWZ (plik rar) - 22.04.2011r.
Zmiana ogłoszenia (plik pdf) - 22.04.2011r.
Zmiana SIWZ - informacja dla wykonawców (plik pdf) - 22.04.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zaminna (plik pdf) - 22.04.2011r.
Opis zamówienia - zamienny (plik pdf) - 22.04.2011r.
Wzór umowy - zamienny (plik pdf) - 22.04.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 05.05.2011r.
Wzór umowy - zamienny (plik pdf) - 05.05.2011r.
Informacja dla wykonawców - zamienny (plik pdf) - 06.05.2011r.
Wzór formularza ofertowego - zamienny (plik pdf) - 06.05.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 28.06.2011r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 12.07.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice
czytaj (plik pdf) - 05.04.2011r.
Specyfikacja istatnych warunków zamówienia (plik pdf) - 05.04.2011r.
Formularz ofertowy (plik pdf) - 05.04.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 05.04.2011r.
Zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej MPZP (plik) - 05.04.2011r.
Uchwała Rady Miejskiej (plik) - 05.04.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.04.2011r.
Wyjaśnienia do SIWZ (plik pdf) - 14.04.2011r.
Formularz ofertowy - zamienny (plik pdf) - 14.04.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 16.05.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont ul. Ujejskiego w Myślenicach w km 0+400-0+500
czytaj (plik pdf) - 01.04.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 01.04.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 01.04.2011r.
Przedmiar (plik pdf) - 01.04.2011r.
Specyfikacja techniczna (plik) - 01.04.2011r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 21.04.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbudowa alejki spacerowej wzdłuż rzeki Raba
czytaj (plik pdf) - 30.03.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 30.03.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 30.03.2011r.
Przedmiar (plik zip) - 30.03.2011r.
Plan zagospodarowania (plik zip) - 30.03.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 08.04.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 19.04.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja Miasta - Remont Parku Miejskiego na Zarabiu - etap II
czytaj (plik pdf) - 17.03.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 17.03.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 17.03.2011r.
Dokumentacja (plik zip) - 17.03.2011r.
Projekty / specyfikacje (plik zip) - 25.03.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 29.03.2011r.
Informacja o zmianie terminu - 31.03 (plik pdf) - 31.03.2011r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.03 (plik pdf) - 31.03.2011r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.03 (plik pdf) - 31.03.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 31.03 (plik pdf) - 31.03.2011r.
Załącznik do pytań i odpowiedzi - 31.03 (plik zip) - 31.03.2011r.
Pytania i odpowiedzi - 10.04 (plik pdf) - 10.04.2011r.
Okablowanie (plik zip) - 10.04.2011r.
Informacja o przedłużeniu terminu sładania ofert (plik pdf) - 06.04.2011r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 06.04.2011r.
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 13.04.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: : bieżące utrzymanie zieleni miejskiej
czytaj (plik pdf) - 16.03.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 16.03.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 16.03.2011r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 16.03.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 28.03.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: : Dostawa bonów towarowych dla Nauczycieli Emerytów i Rencistów uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie bezgotówkowym
czytaj (plik pdf) - 15.03.2011r.
Projekt umowy (plik pdf) - 15.03.2011r.
Załączniki (plik pdf) - 15.03.2011r.
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 24.03.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: : Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice - odwodnienie ulic Zamkowej, Zielonej, Wczasowej, Zródlanej, Łąkowej, Bukowej, Spokojnej, Lipowej i Malinowej oraz przebudowa ulicy Zamkowej
czytaj (plik pdf) - 11.03.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 11.03.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 11.03.2011r.
Przedmiary (plik zip) - 11.03.2011r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 11.03.2011r.
Projekty (plik zip) - 11.03.2011r.
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 04.04.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja Miasta - Remont Parku Miejskiego na Zarabiu - alejka główna
czytaj (plik pdf) - 09.03.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 09.03.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 09.03.2011r.
Kosztorys (plik zip) - 09.03.2011r.
Plan zagospodarowania (plik zip) - 09.03.2011r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 22.03.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienny (plik pdf) - 22.03.2011r.
Zmiany SIWZ (plik pdf) - 22.03.2011r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 25.03.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Myślenice w roku 2011
czytaj (plik pdf) - 28.02.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 28.02.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 28.02.2011r.
Specyfikacja techniczna (plik pdf) - 28.02.2011r.
Przedmiar (plik pdf) - 28.02.2011r.
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 24.03.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr 7
czytaj (plik pdf) - 25.02.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 25.02.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 25.02.2011r.
Instrukcja do wzoru tablicy informacyjnej (plik pdf) - 25.02.2011r.
Wzór tablicy informacyjnej (plik jgp) - 25.02.2011r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 25.02.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 09.03.2011r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 09.03.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy - zamienny (plik pdf) - 09.03.2011r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 09.03.2011r.
Pytania i odpowiedzi 2 (plik pdf) - 14.03.2011r.
Pytania i odpowiedzi 3 (plik pdf) - 18.03.2011r.
Wzór logo (plik pdf) - 18.03.2011r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 18.03.2011r.
Uzupełnienie przedmiarów (plik pdf) - 18.03.2011r.
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik pdf) - 18.03.2011r.
Zmiana SIWZ -pytania i odpowiedzi 4 (plik pdf) - 23.03.2011r.
Instrukcja dla Wykonawców- zamienny (plik pdf) - 23.03.2011r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 23.03.2011r.
Głogoczów - GEOLOGIA kanalizacja sanitarna (plik pdf) - 23.03.2011r.
Łączenie kamionki z PVC (plik pdf) - 23.03.2011r.
Projekt umowy - zamienny (plik pdf) - 23.03.2011r.
Pytania i odpowiedzi 5 (plik pdf) - 25.03.2011r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 25.03.2011r.
Projekt wykonawczy - zamienny (plik zip) - 25.03.2011r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 30.03.2011r.
Instrukcja dla Wykonawców- zamienny (plik pdf) - 30.03.2011r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 30.03.2011r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 08.04.2011r.
Przedmiar zasilanie energetyczne przepompowni PG14- zamienny (plik pdf) - 08.04.2011r.
Informacja dla wykonawców (plik pdf) - 18.04.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 28.06.2011r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 12.08.2011r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 07.10.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - przebudowa ul. Parkowej - Etap II
czytaj (plik pdf) - 08.02.2011r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 08.02.2011r.
Projekt umowy(plik pdf) - 08.02.2011r.
Projekt (plik zip) - 08.02.2011r.
Przedmiar (plik zip) - 08.02.2011r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 17.02.2011r.
Załączniki (plik zip) - 17.02.2011r.
Informacja o roztrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 09.03.2011r


Burmistrz gminy Myślenice
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza II przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Myślenice:
czytaj (plik pdf) - 02.01.2011r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
czytaj (plik pdf) - 03.12.2010r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 03.12.2010r
Projekt umowy(plik pdf) - 03.12.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 03.12.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 10.12.2010r.
Zmiana treści SIWZ (plik pdf) (plik pdf) - 10.12.2010r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 21.12.2010r


Burmistrz gminy Myślenice
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice:

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/1 o pow. 0,1230 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/2 o pow. 0,0769 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/3 o pow. 0,0793 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/4 o pow. 0,0582 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/5 o pow. 0,0587 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/6 o pow. 0,1221 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/13 o pow. 0,1167 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/8 o pow. 0,0636 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/9 o pow. 0,0591 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/10 o pow. 0,0658 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/11 o pow. 0,0531 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.

- położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1763/12 o pow. 0,0535 ha wraz z udziałem 1/12 w działce nr 1763/7 o pow. 0,0679 ha, nieobciążonych.
czytaj (plik pdf) - 17.11.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa bonów towarowych dla Nauczycieli Emerytów i Rencistów uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie bezgotówkowym
czytaj (plik pdf) - 16.11.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 16.11.2010r.
Załączniki (plik pdf) - 16.11.2010r.
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 24.11.2010r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług gospodarki odpadami na terenie gminy Myślenice
czytaj (plik pdf) - 08.11.2010r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 08.11.2010r.
Projekt umowy(plik pdf) - 08.11.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 08.11.2010r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 10.11.2010r.
Zmiana treści SIWZ (plik pdf) - 10.11.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 10.11.2010r.
Pytania i odpowiedzi 2 (plik pdf) - 15.11.2010r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 26.11.2010r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
czytaj (plik pdf) - 18.10.2010r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 18.10.2010r
Projekt umowy(plik pdf) - 18.10.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 18.10.2010r.
Załącznik nr 1a do SIWZ (plik pdf) - 18.10.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 20.10.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 05.11.2010r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą: Myślenice - Centrum
czytaj (plik pdf) - 11.10.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.10.2010r
Załącznik nr 1 do SIWZ (plik pdf) - 11.10.2010r.
Załącznik nr 2 do SIWZ (plik pdf) - 11.10.2010r.
Załącznik nr 3 do SIWZ (plik pdf) - 11.10.2010r.
Załącznik nr 4 do SIWZ (plik zip) - 11.10.2010r.
Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf) - 09.11.2010r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Myślenice
czytaj (plik pdf) - 11.10.2010r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 11.10.2010r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 11.10.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 11.10.2010r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 19.10.2010r.
Informacja o zmiane treści SIWZ (plik pdf) - 19.10.2010r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 09.11.2010r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Odnowa centrum wsi Osieczany poprzez budowę parkingu
czytaj (plik pdf) - 08.10.2010r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 08.10.2010r
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 08.10.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 08.10.2010r.
Przedmiar (plik pdf) - 08.10.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 29.10.2010r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
czytaj (plik pdf) - 05.10.2010r.
Instrukcja dla wykonawcy (plik pdf) - 05.10.2010r
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 05.10.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 05.10.2010r.
Informacja o wyniku postępowania (plik pdf) - 25.10.2010r


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: m. Krzyszkowice
czytaj (plik pdf) - 30.09.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 30.09.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 30.09.2010r.
Przedmiar i dokumentacja techniczna (plik zip) - 30.09.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 12.10.2010r..
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 14.10.2010r.
Przedłużenie terminu i odpowiedzi (plik pdf) - 14.10.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 02.12.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta
czytaj (plik pdf) - 30.09.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 30.09.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 30.09.2010r.
Przedmiar i dokumentacja techniczna (plik zip) - 30.09.2010r
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 12.10.2010r.
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 14.10.2010r..
Przedłużenie terminu i odpowiedzi (plik pdf) - 14.10.2010r..


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - odwodnienie ulic Zamkowej, Zielonej, Wczasowej, Zródlanej, Łąkowej, Bukowej, Spokojnej, Lipowej i Malinowej oraz przebudowa ulicy Zamkowej
czytaj (plik pdf) - 28.09.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 28.09.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 28.09.2010r.
Przedmiar i dokumentacja techniczna (plik zip) - 28.09.2010r.
Projekt ul. Zamkowa (plik zip) - 04.10.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Budowa Strzelnicy Sportowej - Budowa chodnika i sieci kanalizacji opadowej
czytaj (plik pdf) - 20.08.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 20.08.2010r.
Projekt umowy (plik pdf) - 20.08.2010r.
Załacznik graficzny (plik jpg) - 20.08.2010r.
Przedmiar 1 - kanalizacja (plik pdf) - 20.08.2010r.
Przedmiar 2 - roboty drogowe (plik pdf) - 20.08.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 08.09.2010r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania:
pn: Dostawa i montaż wyposażenia Strzelnicy Sportowej w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 19.08.2010r.


Ogłasza przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - rekultywacja boiska sportowego bocznego
czytaj (plik pdf) - 06.08.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 06.08.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 06.08.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 06.08.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 26.08.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Średniawskiego w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 22.07.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 22.07.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 22.07.2010r.
Specyfikacja techniczna (plik pdf) - 22.07.2010r.
Przedmiar (plik pdf) - 22.07.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 12.08.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Reymonta w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 22.07.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 22.07.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 22.07.2010r.
Specyfikacja techniczna (plik pdf) - 22.07.2010r.
Przedmiar (plik pdf) - 22.07.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 16.08.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja miasta - Modernizacja przestrzeni miejskiej na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach - zagospodarowanie terenów wokół bloków 6,9,10,11,12,15
czytaj (plik pdf) - 19.07.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 19.07.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 19.07.2010r.
Projekt (plik pdf) - 19.07.2010r.
Przedmiar (plik pdf) - 19.07.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 12.08.2010r.


Prezes OSP Krzyszkowice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z napedem 4x4 dla OSP Krzyszkowice
czytaj (plik pdf) - 14.07.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 14.07.2010r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 14.07.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 14.07.2010r.
Załącznik 1a (plik pdf) - 14.07.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 22.07.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Budowa wodociągu w Trzemeśni, budowa kanalizacji i wodociągu w Łękach, budowa wodociągu w Bulinie - Kontrakt nr 6.
czytaj (plik pdf) - 08.07.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 08.07.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 08.07.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 08.07.2010r.
Pytania i odpowiedzi 1 - 30.07.2010r.
Informacja o zmianach w SIWZ - 10.08.2010r.
"Sieć wodociągowa hydroforowa Trzemeśnia - przedmiar Zamienny - 10.08.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 10.09.2010r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 04.10.2010r.


Prezes OSP Krzyszkowice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z napedem 4x4 dla OSP Krzyszkowice
czytaj (plik pdf) - 01.07.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 01.07.2010r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 01.07.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 01.07.2010r.
Załącznik 1a (plik pdf) - 01.07.2010r.
Informacja o unieważnieniu postępowania (plik pdf) - 13.07.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Odnowa Centrum wsi Poręba poprzez remont pętli autobusowej wraz z ciągami pieszymi rekreacyjnymi na działce nr 378 położonej w Porębie
czytaj (plik pdf) - 29.06.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 29.06.2010r.
Specyfikacja techniczna (plik zip) - 29.06.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 29.06.2010r.
Przedmiar (plik pdf) - 29.06.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 20.07.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice), Zawada.
czytaj (plik pdf) - 25.06.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 25.06.2010r.
Dokumentacja techniczna cz. 1 (plik zip) - 25.06.2010r.
Dokumentacja techniczna cz. 2 (plik zip) - 25.06.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 25.06.2010r.
Informacja dla wykonawców o zmianie SIWZ (plik pdf) - 07.07.2010r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 07.07.2010r.
SIWZ po zmianach (plik pdf) - 07.07.2010r.
Projekt umowy po zmianach (plik pdf) - 07.07.2010r.
Pytania i odpowiedzi - zmiana SIWZ (plik pdf) - 16.07.2010r.
Zamienny projekt umowy (plik pdf) - 16.07.2010r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (plik pdf) - 21.07.2010r.
Pytania i odpowiedzi 2 - 23.07.2010r.
Przedmiar uzupełniający - Borzęta - 23.07.2010r.
Przedmiar uzupełniający - Zawada - 23.07.2010r.
Informacja o zmianach w SIWZ - 28.07.2010r.
Przedmiar zamienny - Borzęta - 28.07.2010r.
Przedmiar zamienny - Zawada - 28.07.2010r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik pdf) - 27.08.2010r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 30.09.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - przebudowa hodnika na ul. Matejki w Myślenicach, przebudowa drogi do Ralskich w Osieczanach
czytaj (plik pdf) - 11.06.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.06.2010r.
Specyfikacja techniczna (plik pdf) - 11.06.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 11.06.2010r.
Przedmiar (plik zip) - 11.06.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 07.07.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - przebudowa ul. Reymonta, przebudowa ul. Sredniawskiego w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 11.06.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.06.2010r.
Specyfikacja techniczna (plik pdf) - 11.06.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 11.06.2010r.
Przedmiar (plik zip) - 11.06.2010r.
Unieważnienie postępowania (plik pdf) - 28.06.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 11.06.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.06.2010r.
Specyfikacja techniczna (plik pdf) - 11.06.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 11.06.2010r.
Przedmiar (plik zip) - 11.06.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 23.06.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 07.07.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - modernizacja drogi do Hanusiaków w Drogini, modernizacja drogi Na Dąbrowę pod Kasprzyckiego w Osieczanach
czytaj (plik pdf) - 11.06.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 11.06.2010r.
Specyfikacja techniczna (plik pdf) - 11.06.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 11.06.2010r.
Przedmiar (plik zip) - 11.06.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 23.06.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 07.07.2010r.


Prezes OSP Droginia
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Droginia
czytaj (plik pdf) - 07.06.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 07.06.2010r.
Opis zamówienia (plik pdf) - 07.06.2010r.
Opis parametrów technicznych (plik pdf) - 07.06.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 07.06.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 10.06.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 01.07.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa chodnika przy ulicy Burmistrza Marka w strefie przemysłowej
czytaj (plik pdf) - 20.05.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 20.05.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 20.05.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 20.05.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 16.06.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Przebudowa pomieszczeń podbasenia w budynku krytej pływalni "AQUARIUS" przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 19.05.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 19.05.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 19.05.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 19.05.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 17.06.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Rewitalizacja miasta - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach
czytaj (plik pdf) - 12.05.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 12.05.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 12.05.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 12.05.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 21.05.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 09.06.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - droga do górnej stacji Kolejki na górze Chełm
czytaj (plik pdf) - 12.05.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 12.05.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 12.05.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 12.05.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 08.06.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa ul. Dunina Brzezińskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pardyaka w m. Myślenice
czytaj (plik pdf) - 07.05.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 07.05.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 07.05.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 07.05.2010r.
Dokumentacja techniczna - branża kanalizacyjna (plik zip) - 14.05.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 18.06.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, Bęczarka."
czytaj (plik pdf) - 04.05.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 04.05.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 04.05.2010r.
Dokumentacja techniczna cz. 1 (plik zip) - 04.05.2010r.
Dokumentacja techniczna cz. 2 (plik zip) - 04.05.2010r.
Zmiana SIWZ - Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 19.05.2010r.
Uzupełnianie dokumentacji technicznej (plik pdf) - 19.05.2010r.
SIWZ po zmianach (plik pdf) - 24.05.2010r.
Projekt umowy po zmianach (plik pdf) - 24.05.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 31.05.2010r.
Uzupełnianie dokumentacji technicznej (plik rar) - 31.05.2010r.
Informacja o zmianach w SIWZ - dokumentacji (plik pdf) - 02.06.2010r.
Przedmiar zamienny (plik pdf) - 02.06.2010r.
Uzupełnianie dokumentacji technicznej (plik zip) - 02.06.2010r.
Pytania i odpowiedzi - zmiana SIWZ(plik pdf) - 11.06.2010r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 11.06.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 02.07.2010r.
Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 04.08.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktami:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, Bęczarka - Kontrakt nr 3,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice), Zawada- Kontrakt nr 4,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta (zlewnia Myślenice) oraz budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach - Kontrakt nr 5,
- Budowa wodociągu w Trzemeśni, budowa kanalizacji i wodociągu w Łękach, budowa wodociągu w Bulinie - Kontrakt nr 6
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów - Kontrakt nr 7
czytaj (plik pdf) - 30.04.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 30.04.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 30.04.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 30.04.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 19.05.2010r.
Pytania i odpowiedzi - Zmiana SIWZ (plik pdf) - 19.05.2010r.
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 23.06.2010r.
Informacja o urzieleniu zamówienia (plik pdf) - 20.07.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja miasta - zabytkowego rynku, renowacja elewacji najstarszej kamienicy Rynek 27 Myślenice
czytaj (plik pdf) - 16.04.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.04.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 16.04.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 16.04.2010r.
Przedmiar zamienny (plik pdf) - 29.04.2010r.
Przedmiar zamienny (plik pdf) - 04.05.2010r.
Pytanie i odpowiedz 04.05.2010 (plik pdf)
Zestawienie stolarki 04.05.2010 (plik pdf)
Przedmiar zamienny (plik pdf) - 05.05.2010r.
Pytanie i odpowiedz 2 06.05.2010 (plik pdf)
Przedmiar zamienny (plik pdf) - 06.05.2010r.
Zmiana terminu (plik pdf) - 06.05.2010r.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf) - 24.05.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa ul. Dunina Brzezińskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pardyaka w m. Myślenice
czytaj (plik pdf) - 16.04.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.04.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 16.04.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 16.04.2010r.
Unieważnienie przetargu (plik pdf) - 07.05.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na "sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Myślenicach obręb 1, przy ulicy Burmistrza Andrzeja Marka"
czytaj (plik pdf) - 04.03.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "dostawę bonów towarowych dla Nauczycieli Emerytów i Rencistów (nr post. EKS/4351/10/10) uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie bezgotówkowym"
czytaj (plik pdf) - 03.03.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 03.03.2010r.
Załączniki (plik pdf) - 03.03.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 03.03.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 11.03.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jasienicy, budowa wodociągu w Bysinie."
czytaj (plik pdf) - 26.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 26.02.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 26.02.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 26.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 08.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi 2 (plik pdf) - 15.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi 3 (plik pdf) - 19.03.2010r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 19.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi 4 (plik pdf) - 26.03.2010r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 26.03.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia - zamienny (plik pdf) - 26.03.2010r.
Wzór umowy - zamienny (plik pdf) - 26.03.2010r.
Sprostowanie do Specyfikacji Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 31.03.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 22.04.2010r.
Informacje o ponownym wyborze oferty (plik pdf) - 18.06.2010r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 19.08.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach, sieci kanalizacyjnej w Polance"
czytaj (plik pdf) - 26.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 26.02.2010r.
Opis techniczny (plik pdf) - 26.02.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 26.02.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 26.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 16.03.2010r.
Sprostwoanie do ogłoszenia (plik pdf) - 16.03.2010r.
Sprostwoanie do ogłoszenia 2 (plik pdf) - 16.03.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia - zamienny (plik pdf) - 16.03.2010r.
Wzór umowy - zamienny (plik pdf) - 16.03.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 16.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 19.03.2010r.
Uzupełnienie dokumentacji technicznej (plik rar) - 19.03.2010r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 19.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 23.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 26.03.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia - zamienny (plik pdf) - 26.03.2010r.
Sprostowanie do Specyfikacji Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 31.03.2010r.
Aktualizacja przedmiaru (plik pdf) - 31.03.2010r.
Sprostowanie ogłoszenia (plik pdf) - 02.04.2010r.
Zmiana terminu składania ofert (plik pdf) - 02.04.2010r.
Sprostowanie do Specyfikacji Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 02.04.2010r.
Zmiana terminu składania ofert (plik pdf) - 22.04.2010r.
Załącznik nr 1 - zamienny (plik pdf) - 22.04.2010r.
SPROSTOWANIE - Załącznik nr 1 - zamienny (plik pdf) - 23.04.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 31.05.2010r.
Informacje o udzieleniu zamówienia (plik pdf) - 24.06.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Rewitalizacja miasta - Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach"
czytaj (plik pdf) - 22.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 22.02.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 22.02.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 22.02.2010r.
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 24.02.2010r.
M-MBP-PW_roboty budowlane-zamienny przedmiar z podstawami wyceny (plik pdf) - 01.03.2010r.
E1-6 Piętro ośw - poprawiony plik (plik pdf) - 03.03.2010r.
Informacja o zmianie terminu składnia ofert (plik pdf) - 08.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 09.03.2010r.
MBP - Instalacje elektryczne wew. - plik zamienny (plik pdf) - 09.03.2010r.
MBP - Przebudowa przyłąelektroenergetycznego - Instalacje elektryczne wew. - plik zamienny (plik pdf) - 09.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.03.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 09.04.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - remont ulic: Armii Krajowej, Okulickiego i gen St. Maczka wraz z łącznikiem"
czytaj (plik pdf) - 22.02.2010r.
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (plik pdf) - 22.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 22.02.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 22.02.2010r.
Dokumentacja techniczna (plik zip) - 22.02.2010r.
SIWZ - zamienny (plik pdf) - 24.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 04.03.2010r.
Przedmiar robót - poprawiony (plik pdf) - 05.03.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 19.03.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktem: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jasienicy, budowa wodociągu w Bysinie".
czytaj (plik pdf) - 17.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 17.02.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 17.02.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 17.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 16.03.2010r.
Komunikat (plik pdf) - 24.03.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 29.04.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi Nadzoru Inwestorskiego nad Kontraktem: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach, sieci kanalizacyjnej w Polance"
czytaj (plik pdf) - 17.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 17.02.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 17.02.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 17.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 16.03.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 29.04.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta"
czytaj (plik pdf) - 16.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 16.02.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 16.02.2010r.
Wzór umowy (plik pdf) - 16.02.2010r.
Odpowiedz na zapytanie (plik pdf) - 22.02.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 25.02.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "bieżące utrzymanie zieleni miejskiej"
czytaj (plik pdf) - 09.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf) - 09.02.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf) - 09.02.2010r.
Projekt umowy (plik pdf) - 09.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 11.02.2010r.
Informacje o wyborze oferty (plik pdf) - 19.02.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 48.949.000 PLN w celu pokrycia wkładu własnego do projektu pn "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 09.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia i załączniki (plik pdf) - 12.02.2010r.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego (plik pdf) - 12.02.2010r.
Uchwały RIO do projektu budżetu (plik pdf) - 12.02.2010r.
Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice(plik pdf) - 12.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 18.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 25.02.2010r.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (plik pdf) - 24.02.2010r.
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 362/LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010r. (plik pdf) - 24.02.2010r.
Projekt umowy z NFOŚiGW (plik pdf) - 24.02.2010r.
Załącznik 2U do projektu umowy (plik pdf) - 24.02.2010r.
Załącznik 3U do projektu umowy (plik pdf) - 24.02.2010r.
Załącznik 4U do projektu umowy (plik pdf) - 24.02.2010r.
Zaświadczenie o niezaleganiu US (plik pdf) - 25.02.2010r.
Sprawozdania RB-27s - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Sprawozdania RB-28s - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Sprawozdania RB-PDP - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Sprawozdania RB-Z - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Sprawozdania RB-NDS - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.03.2010r.
Sprawozdania - 2007 rok (plik pdf)
SPRAWODZANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2007 r(plik pdf)
Sprawozdania - 2008 rok (plik pdf)
SPRAWODZANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2008 r(plik pdf)
Sprawozdania RB-N - 2009 rok (plik pdf)
Opinia RIO o spłacie kredytu (plik pdf)
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 19.03.2010r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz zmianach w SIWZ (plik pdf) - 19.03.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia po zmianach (plik pdf) - 24.03.2010r.
Informacja o zmianie w SIWZ (plik pdf) - 12.04.2010r.
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 12.04.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia po zmianach 12.04.2010 (plik pdf) - 19.04.2010r.
Informacja o wybórze oferty (plik pdf) - 24.05.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: udzielenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego do kwoty 38.242.000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf) - 08.02.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia i załączniki (plik pdf) - 12.02.2010r.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego (plik pdf) - 12.02.2010r.
Uchwały RIO do projektu budżetu (plik pdf) - 12.02.2010r.
Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice(plik pdf) - 12.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 18.02.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 24.02.2010r.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (plik pdf) - 24.02.2010r.
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 362/LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010r. (plik pdf) - 24.02.2010r.
Zaświadczenie o niezaleganiu US (plik pdf) - 25.02.2010r.
Sprawozdania RB-27s - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Sprawozdania RB-28s - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Sprawozdania RB-PDP - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Sprawozdania RB-Z - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Sprawozdania RB-NDS - 2009 rok (plik pdf) - 01.03.2010r.
Pytania i odpowiedzi (plik pdf) - 02.03.2010r.
Sprawozdania - 2007 rok (plik pdf)
SPRAWODZANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2007 r(plik pdf)
Sprawozdania - 2008 rok (plik pdf)
SPRAWODZANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2008 r(plik pdf)
Sprawozdania RB-N - 2009 rok (plik pdf)
Opinia RIO o spłacie kredytu (plik pdf)
Informacja o zmianie ogłoszenia (plik pdf) - 19.03.2010r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz zmianach w SIWZ (plik pdf) - 19.03.2010r.
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia po zmianach (plik pdf) - 24.03.2010r.
Informacja o wyborze oferty (plik pdf) - 14.04.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Porębie, Gmina Myślenice"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Specyfikacja techniczna (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik rar)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Unieważnienie przetargu (plik pdf) - 08.02.2010r.


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług gospodarki odpadami na terenie Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Informacje o wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki (plik pdf)
Unieważnienie przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "bieżące utrzymanie zieleni miejskiej"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki (plik pdf)
Unieważnienie przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "dostawę bonów towarowych dla Nauczycieli Emerytów i Rencistów (nr post. EKS/4351/41/09) uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie bezgotówkowym"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Załączniki 1 i 2 (plik pdf)
Informacje o wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Modernizacja Centrum Wodnego AQUARIUS w Myślenicach- modernizacja kotłowni gazowej i instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Pytania i odpowiedzi 25.11.2009 (plik pdf)
Przedmiar robót - dodatkowy (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi 26.11.2009 (plik pdf)
Informacje o wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic, oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki do SIWZ (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości lokalowej o powierzchni 84,92 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 22,09 m2, będącej własnością Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 m. Myślenice, w bloku nr 1 na os. 1000-lecia w Myślenicach, stanowiącej część działki nr 659/9, objętej księgą wieczystą nr KW 28606, z przeznaczeniem na cel użytkowy.
czytaj (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu do kwoty 9.000.000 PLN"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Formularz oferty - Zał nr 1 do SIWZ (plik pdf)
Zał nr 2 do SIWZ (plik pdf)
Zał nr 3 do SIWZ (plik pdf)
Sprawozdania - 2007 rok (plik pdf)
SPRAWODZANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2007 r(plik pdf)
Sprawozdania - 2008 rok (plik pdf)
SPRAWODZANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2008 r(plik pdf)
Sprawozdania - 2009 rok (plik pdf)
Uchwała w sprawie: zaciagnięcia kredytu (plik pdf)
Opinia RIO (plik pdf)
Opinia RIO (plik pdf)
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY MYSLENICE (plik pdf)
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2008 r. (plik pdf)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr. 2009. (plik zip)
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2007 r. (plik pdf)
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (plik pdf)
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (plik pdf)
Wykaz inwestycji w podziale na zródła finansowania realizowane w roku 2009 (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi 20.10.2009 (plik pdf)
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu do kwoty 9.000.000 PLN (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi 04.11.2009 (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi 13.11.2009 (plik pdf)
Informacje o wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic, oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki do SIWZ (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Rozbudowa centrum sportu i rekreacji w Myślenicach Zarabie - budowa parkingu"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik pdf)
Przedmiar robót (uzupełniony) (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi 7.10.2009 (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi 8.10.2009 (plik pdf)
Informacje o roztrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - przebudowa nawierzchni drogi na Chełmie"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik pdf)
Informacje o roztrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000 PLN"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Formularz oferty - Zał nr 1 do SIWZ (plik pdf)
Zał nr 2 do SIWZ (plik pdf)
Zał nr 3 do SIWZ (plik pdf)
Sprawozdania - 2007 rok(plik pdf)
SPRAWODZANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2007 r(plik pdf)
Sprawozdania - 2008 rok(plik pdf)
SPRAWODZANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2008 r(plik pdf)
Sprawozdania - 2009 rok(plik pdf)
Uchwała w sprawie: zaciagnięcia kredytu na cele inwestycyjne(plik pdf)
Opinia RIO(plik pdf)
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY MYSLENICE(plik xls)
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2008 r. (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi 2 (plik pdf)
Informacje o wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice – budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Opis zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Odpowiedzi na zapytania 24-09-2009 (plik pdf)
Opis zamówienia zamienny (plik pdf)
Informacje o roztrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Rewitalizacja miasta - Modernizacja przestrzeni miejskiej na Osiedlu 1000-lecia w Myślenicach przy blokach nr 2, 3, 4, 5, 7."
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik pdf)
Plan sytuacyjny (plik pdf)
Informacje o roztrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - przebudowa nawierzchni w ul. Fijałkowskiego w Myślenicach"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik pdf)
Informacje o roztrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Elementy małej architektury - plac zabaw dla dzieci w lokalnej strefie czasu wolnego w miejscowościach: Bęczarka, Borzęta, Jasienica, Krzyszkowice, Osieczany, Polanka, Zasań, Zawada, Droginia, Bysina, Głogoczów, Poręba, Trzemeśnia"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Opis do projektu elementów małej architektury - uzupełnienie (plik pdf)
informacje o rozstrzygnieciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami: centralnego ogrzewania, wodociągowym, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznym"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik zip)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Zmiana w ogłoszeniu (plik pdf)
SIWZ - zamienny (plik pdf)
Wzór umowy - zamienny (plik pdf)
Zmiana terminu składania ofert (plik pdf)
Zmiana terminu składania ofert do przetargu (plik pdf)
Odpowiedzi na zapytania 17-09-2009 (plik pdf)
informacje o rozstrzygnieciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa boiska sportowego w Głogoczowie"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik pdf)
informacje o rozstrzygnieciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Drogini, przysiółek Tulej- część II, Gmina Myślenice"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik pdf)
Specyfikacja techniczna (plik pdf)
Projekt (plik rar)
Komunikat (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnieciu przetargu (plik pdf)
Informacje o udzielaniu zamówienia (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Rewitalizacja Miasta - Modernizacja przestrzeni miejskiej na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Elementy małej architektury - plac zabaw dla dzieci w lokalnej strefie czasu wolnego w miejscowościach: Bęczarka, Borzęta, Jasienica, Krzyszkowice, Osieczany, Polanka, Zasań, Zawada, Droginia, Bysina, Głogoczów, Poręba, Trzemeśnia"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Opis do projektu elementów małej architektury - uzupełnienie (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 10.08 (plik pdf)
Informacja o zmianie w ogłoszeniu (plik pdf)
Informacja o zmianie terminu składania ofert (plik pdf)
Informacje o unieważnieniu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Remont elewacji Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Pytania i odpowiedzi - 30.07 (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Modernizacja systemu alarmowo - ostrzegawczego Miasta i Gminy Myślenice"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)
Informacja o zmianie w ogłoszeniu (plik pdf)
Informacja o zmianie w SIWZ (plik pdf)
Zmiana w SIWZ (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: oddanie w najem na czas nieokreślony nieruchomości lokalowej o powierzchni 16,46 m2, będącej własnością Gminy Myślenice, położonej w budynku świetlicy wiejskiej w Łękach nr 259, stanowiącej część działki 318 i 319, objętej księgą wieczystą nr KW 41147, z przeznaczeniem na cel użytkowy".
czytaj (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Rewitalizacja miasta - budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej nr 3 w Myślenicach"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Pytania i odpowiedzi - 16.07 (plik pdf)
SIWZ - zamienny (plik pdf)
Wzór umowy - zamienny (plik pdf)
Zamianny w ogłoszeniu do BZP (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 24.07 (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Rewitalizacja miasta - budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej nr 2 w Myślenicach"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Zawiadomienie o złożeniu prostestu (plik pdf)
Treść protestu (plik pdf)
Rozstrzygnięcie protestu (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 02.07 (plik pdf)
SIWZ - zamienny (plik pdf)
Wzór umowy - zamienny (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 10.07 (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Remont ciągu drogowego w obrębie infrastruktury społecznej Gminy Myślenice - Szpitala, Sądu Rejonowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Pytania i odpowiedzi - 10.07 (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 13.07 (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście gminie Myślenice - Modernizacja dróg do Oleska i Batków w Osieczanach, w Jaworniku do strefy przemysłowej i wykonanie chodnika przy ul. Średniawskiego w Myślenicach"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Specyfikacja techniczna (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi zbiorczej tzw. Drogi Zachodniej, na odcinku w mieście Myślenice włączenie do ulicy Sobieskiego w km 0+090 do drogi powiatowej relacji Myślenice - Sułkowice we wsi Bysina w km 1+850 (od granicy miasta) z dwoma odcinkami dróg lokalnych"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Opis zamówienia (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Dokumentacja techniczna z uzupełnieniem (plik zip)
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu otwarcia ofert - 25.06 (plik pdf)
Unieważnienie postępowania (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remont i modernizacja Centrum Wodnego AQUARIUS w Myślenicach"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Specyfikacja technincza (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik zip)
Wzór umowy (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 22.06 (plik pdf)
Informacje o wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.500.000 PLN"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki 1 (plik pdf)
Załączniki 2 (plik pdf)
Załączniki 3 (plik pdf)
Sprawozdania - 2008 rok(plik pdf)
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2008 r. (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 01.06 (plik pdf)
Informacje o wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Rewitalizacja miasta - rozbudowa centrum sportu i rekreacji w Myślenicach - zarabie budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Dokumentacja (plik zip)
Zawiadomienie o złożeniu prostestu (plik pdf)
Treść protestu (plik pdf)
Rozstrzygnięcie protestu (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 09.06 (plik pdf)
Wzór umowy - aktualizacja (plik pdf)
Informacje o wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie. Budowa sali treningowej i zaplecza szatniowo - administracyjnego"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Projekt umowy (plik pdf)
Załączniki do specyfikacji (plik pdf)
Przedmiar robót (plik zip)
Specyfikacja techniczna (plik pdf)
Dokumentacja techniczna (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Trzemeśni"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Projekt umowy (plik pdf)
Przedmiar robót (plik zip)
Specyfikacja techniczna (plik pdf)
Zapytania i odpowiedzi (plik pdf)
Przedmiar robót - aneks (plik pdf)
Zapytania i odpowiedzi - 04.05.09 (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (plik pdf)
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystnieejszej (plik pdf)
Informacje o ponownym wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Dostawa samochodu osobowego"
czytaj - 06.04.2009 (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia - 06.04.2009 (plik pdf)
Informacje o rozstrzygnięciu przetargu - 21.04.2009 (plik pdf)
Informacje wyborze oferty - 08.05.2009 (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "dostawę urządzeń skate - parku na plac przy ul. Mostowej w Myślenicach"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki (plik pdf)
Informacje wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "bieżące utrzymanie zieleni miejskiej"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki (plik pdf)
Zapytania i odpowiedzi (plik pdf)
Informacje wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "dostawę bonów towarowych uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie bezgotówkowym o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł."
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki (plik pdf)
Informacja w sprawie protestu (plik pdf)
Treść protest (plik pdf)
Oddalenie protestu (plik pdf)
Informacje wyborze oferty (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załączniki (plik pdf)
Informacje wyborze oferty (plik pdf)


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Dostawa wyposażenia siłowni w hali widowiskowo sportowej w Myślenicach" nr ref. OA 341/4/09
czytaj (plik pdf)


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Dostawa sprzętu sportowego do hali widowiskowo-sportowej w Myślenicach." nr ref. OA 341/5/09
czytaj (plik pdf)


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "dostawę mebli do szatni w obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Myślenicach" nr ref. OA 341/3/09
czytaj (plik pdf)


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: "postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "wykonanie, dostawę , montaż mebli i elementów dekoracyjnych w pomieszczeniach użytkowych hali widowiskowo-sportowej w Myślenicach wraz z dostawą" nr ref. 341/2/09"
czytaj (plik pdf)


Burmistrz gminy Myślenice
Ogłasza przetarg nieograniczony na: "udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7.024.439 PLN na cele inwestycyjne"
czytaj (plik pdf)
Specyfikacja Istnotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)
Załącznik nr 1 (plik pdf)
Załącznik nr 2 (plik pdf)
Załącznik nr 3 (plik pdf)
Zestawienie żądanych dokumentów podpisanych (plik pdf)
Załącznik do zestawienia (plik exe/zip)
Sprawozdania - 2006 rok(plik pdf)
Sprawozdania - 2007 rok(plik pdf)
Sprawozdania - 2008 rok(plik pdf)
Pytania i odpowiedzi (plik pdf)
Załącznik do pytań i odpowiedzi (plik pdf)
Opinia RIO w sprawie kredytu (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 20.03 (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 24.03 (plik pdf)
Pytania i odpowiedzi - 26.03 (plik pdf)
Informacje wyborze oferty (plik pdf)